Centar opisane kruznice trougla

Centar opisane kruznice trougla

Simetrale duzi. Centar opisane kruznice. Polozaj centra opisane kruznice u zavisnosti od vrste trougla.

published on October 01, 20183 responses 0
Centar opisane kruznice trougla
Next »
1/15

Kako se zove prava koja deli duz na dva jednaka dela?

Kako se zove prava koja deli duz na dva jednaka dela?
2/15

Da li nam može odredjivanje centra opisane kružnice pomoci u resavanju problema na koje mozemo naići u životu?

Da li nam može odredjivanje centra opisane kružnice pomoci u resavanju problema na koje mozemo naići u životu?
Ne
Da
3/15

Koje osobine ima simetrala duzi?

Koje osobine ima simetrala duzi?
Hint: 2 choices
Simetrala deli duz na dva jednaka dela.
Simetrala i duz zaklapaju ostar ugao.
Sve tacke sa simetrale duzi su jednako udaljene od krajeva duzi.
Samo jedna tacka sa simetrale je jednako udaljena od krajeva duzi.
4/15

Kako se zove tacka koja je jednako udaljena od sva tri temena bilo kog trougla?

Kako se zove tacka koja je jednako udaljena od sva tri temena bilo kog trougla?
Centar opisane kruznice
Srediste duzi
Teme trougla
5/15

Da li se moze oko svakog trougla opisati kruznica?

Ne
Da
6/15

U preseku simetrala stranica trougla nalazi se:

Teme trougla
Centar opisane kruznice
Stranica trougla
7/15

Pomocu cega je resen zadatak koji je dat u prilogu?

Pomocu cega je resen zadatak koji je dat u prilogu?
Simetrale ugla
Simetrale duzi
Sredista duzi
8/15

Odgovoriti na pitanje koje se nalazi u tekstu slike koja je u prilogu.

Odgovoriti na pitanje koje se nalazi u tekstu slike koja je u prilogu.
Nema resenja jer nema potrebe ni praviti most.
Gde simetrala duzi izmedju Cipija i Ripija sece reku. Jedno resenje.
Gde simetrala duzi izmedju Cipija i Ripija sece reku. Dva resenja.
9/15

Koliko je potrebno najmanje simetrala stranica da bi se opisala kruznica oko tupouglog trougla?

1
2
3
10/15

Koliko je potrebno najmanje simetrala stranica da bi se opisala kruznica oko pravouglog trougla?

Koliko je potrebno najmanje simetrala stranica da bi se opisala kruznica oko pravouglog trougla?
1
2
3
11/15

Da li se simetrale stranica trougla seku u jednoj tacki?

Ne
Da
12/15

Centar opisane kruznice je u trouglu, ako je trougao:

Tupougli
Pravougli
Ostrougli
13/15

Centar opisane kruznice je van trougla, ako je trougao:

Pravougli
Tupougli
Oštrougli
14/15

Kako se zove tačka koja je podjednako udaljena od krajeva te duži?

Kako se zove tačka koja je podjednako udaljena od krajeva te duži?
Ortocentar
Središte duži
Težište
15/15

Opisana kruznica trougla:

Dodiruje sve stranice trougla
Sadrzi sva temena trougla
Sadrzi jedno teme i dve stranice