Chipykuro

created a scored quiz
Kahoot Game For weekly meeting (15/10/2016)
scored
quiz
Hi guys! Để làm cuộc họp lần này được sôi động và hứng thú hơn! Chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhanh nhé :D
0 responses 0 by Chipykuro
on October 15
Hi guys
reply
on October 15
Report
uploaded a photo
Chipykuro's Photo 0
on October 15
uploaded a photo
Chipykuro's Photo 0
on October 15