Kviz opste likovne kulture

Test opste likovne kulture, koji obuhvata istoriju umetnosti od praistorije pa do postimpresionizma.

published on March 16, 20183 responses 0 5.0★ / 5

U kojoj zemlji se nalazi pećina Altamira?

U kojoj zemlji se nalazi pećina Altamira?
Španija
Francuska
Italija

Gde se čuva Vilendorfska Venera?

Gde se čuva Vilendorfska Venera?
Rajksmuzeum(Amsterdam)
Luvr(Pariz)
Prirodnjački muzej(Beč)

Kako se naziva arheološko nalazište sa slike?

Kako se naziva arheološko nalazište sa slike?

Navedi koje su tri najpoznatije piramide u Gizi:

Navedi koje su tri najpoznatije piramide u Gizi:

Žena egipatskog faraona Amenhotepa IV, zvala se Nefertiti. Šta znači njeno ime?

Žena egipatskog faraona Amenhotepa IV, zvala se Nefertiti. Šta znači njeno ime?

Kako se naziva skulptura na slici?

Kako se naziva skulptura na slici?
Bacač diska
Bacač ploče
Bacač frizbija

Naziv skulpture

Naziv skulpture
Zevs i sinovi
Laokont sa sinovima
Posejdon i zmije

Šta je prikazano na slici?

Šta je prikazano na slici?

Šta je prikazano na slici?

Šta je prikazano na slici?
Aja Sofija
Tadž Mahal

Šta je prikazano na slici?

Šta je prikazano na slici?

Šta je prikazano na slici?

Šta je prikazano na slici?

Slikari visoke renesanse su?

Select the three correct answers
Donatelo
Leonardo da Vinči
Mikelanđelo Buonaroti
Rafaelo Santi

Ko je naslikao delo na slici?

Ko je naslikao delo na slici?

Šta je prikazano na slici?

Šta je prikazano na slici?
Žena sa žutom maramom
Devojka sa crnim očima
Devojka sa bisernom minđušom

Gde se nalazi Versajski dvorac?

Gde se nalazi Versajski dvorac?

Šta je prikazano na slici?

Šta je prikazano na slici?

Gde se nalazi Brandenburška kapija?

Gde se nalazi Brandenburška kapija?
Brandenburg
Berlin
Minhen

Delo na slici je:

Delo na slici je:
Zvezdana noć
Tamna noć
Mesečina