Tehnologii horticole

Cu examen, fara examen, prasitul, plivitul si plimbarea in natura aceeasi placere are

published on June 23, 20202 responses 0
Next »
1/50

42. Pergolele sunt structuri realizate utilizând:

a. numai din lemn de esență tare
b. numai din lemn de esență moale
c. lemn din ambele esențe
2/50

50. Pentru realizarea unui pavaj:

a. la început se montează cărămizile de câmp și apoi bordurile
b. la început se montează bordurile și apoi cărămizile de câmp
c. nu contează ordinea de montare
3/50

11. Defectele naturale ale lemnului:

a. influențează negativ caracteristicile elementelor
b. influențează pozitiv caracteristicile elementelor
c. nu influențează caracteristicile elementelor
4/50

3. Structurile din lemn:

a. pot fi realizate în orice anotimp cu condiția ca temperatura mediului exterior să fie peste 0°C
b. pot fi realizate în orice anotimp dar cu impunerea unor măsuri speciale de execuție
c. au viteză de execuție relativ mică indiferent de temperatura mediul exterior
5/50

5. Lemnul:

a. trebuie asociat obligatoriu cu alte materiale de construcție
b. poate fi asociat sau nu cu alte materiale de construcție
c. nu poate fi asociat cu alte materiale de construcție
6/50

31. Când se montează cărămizile din cadrul unui pavaj acestea trebuie:

a. lipite unele față de celelalte
b. montate la distanțe de 3 - 5 mm unele față de celelalte
c. montate la distanțe de 10 mm unele față de celelalte
7/50

26. Pe perioada iernii, mobilierul de grădină din lemn:

a. nu trebuie protejat întrucât lemnul, prin excelență, rezistă intemperiilor
b. nu trebuie protejat dacă elementele componente au fost tratate corespunzător
c. trebuie obligatoriu amplasat în spații închise
8/50

9. Caracteristicile lemnului:

Hint: 2 choices
a. sunt aceleași indiferent de direcția de aplicare a forței
b. diferă în funcție de direcția de aplicare a forței
c. diferă în funcție de esențele lemnoase
9/50

28. Capacele de canal, grătarele pentru scurgerile stradale se realizează din:

a. plastic
b. oţel
c. fontă
10/50

34. Bolovanii fac parte din categoria rocilor:

a. magmatice
b. metamorfice
c. sedimentare
11/50

30. După montarea și rostuirea pavajului, nisipul în exces:

a. se curăță cu apă cu presiune
b. se mătură
c. este eliminat fie prin măturare fie cu jet de apă cu presiune
12/50

8. Protecția structurilor din lemn constă în:

a. impregnarea elementelor expuse cu substanțe insectofungicide, ignifuge și împotriva umezelii
b. impregnarea tuturor elementelor cu substanțe insectofungicide, ignifuge și împotriva umezelii
c. impregnarea elementelor cu calități inferioare cu substanțe insectofungicide, ignifuge și împotriva umezelii
13/50

46. Stratul suport al pavajului din cărămidă se realizează din:

a. pământ compactat cu grosimea de aproximativ 5 cm
b. nisip cu grosimea de aproximativ 5 cm
c. beton cu grosimea de aproximativ 5 cm
14/50

12. Structurile din lemn de carpen:

a. nu trebuie ancorate
b. trebuie ancorate
c. nu trebuie ancorate întrucât sunt mai grele decât cele realizate din lemn de brad
15/50

17. Intervențiile asupra elementelor de lemn din cadrul pergolelor:

a. nu sunt necesare
b. se fac numai la fața locului
c. se pot face la fața locului sau în ateliere specializate
16/50

35. În alcătuirea unei pergole, piatra naturală:

a. nu se folosește niciodată
b. este utilizată pentru realizarea elementelor orizontale
c. este utilizată pentru realizarea elementelor verticale
17/50

38. Marmura este recomandată:

a. pentru placarea scărilor interioare
b. pentru placarea stâlpilor pergolelor de lemn
c. pentru realizarea pavajelor rustice
18/50

43. Părțile inferioare ale elementelor verticale ale unei structuri din lemn (pergole, foișoare, terase):

a. nu trebuie protejate împotriva umezelii
b. trebuie protejate împotriva umezelii
c. sunt rezistente la acțiunea agenților atmosferici
19/50

19. Lemnul de frasin face parte din aceeași categorie cu lemnul de:

Hint: 2 choices
a. carpen
b. molid
c. stejar
20/50

14. Cotarea secțiunii transversale a cherestelei presupune specificarea:

a. diametrului secțiunii
b. înălțimii și lățimii secțiunii, între cele două valori fiind semnul înmulțit (x)
c. lățimii și înălțimii secțiunii, între cele două valori fiind semnul înmulțit (x)
21/50

36. Datorită calităților sale, materialele ceramice sunt utilizate pentru:

Hint: 2 choices
a. placarea zidurilor
b. alcătuirea stâlpilor pergolelor
c. alcătuirea grinzilor pergolelor
22/50

20. O umiditate ridicată:

a. nu influențează caracteristicile lemnului
b. influențează pozitiv caracteristicile lemnului
c. influențează negativ caracteristicile lemnului
23/50

21. Produsele brute din lemn fac parte:

a. din categoria elementelor cu structura nemodificată
b. din categoria elementelor cu structura modificată
c. atât din categoria elementelor cu structura nemodificată cât și celor cu structura modificată
24/50

16. Cheltuielile de întreținere ale structurilor din lemn:

a. prin natura materialului utilizat structurile din lemn nu trebuie întreținute
b. sunt relativ mari
c. sunt relativ mici
25/50

33. Pietrișul are dimensiuni:

a. mai mari ca 70 mm
b. mai mici ca 7 mm
c. cuprinse între 7 şi 70 mm
26/50

25. Lemnul

a. nu poate fi utilizat pentru realizarea cărărilor
b. poate fi utilizat pentru realizarea cărărilor fără luarea unor măsuri pentru protejarea împotriva umidității
c. poate fi utilizat pentru realizarea cărărilor cu luarea unor măsuri de protecție la factorii climatici
27/50

15. În secțiunea transversală dulapii au grosime:

a. egală cu scândura
b. mai mare decât scândura
c. mai mică decât scândura
28/50

7. Caracteristicile lemnului:

a. nu sunt influențate de defectele naturale
b. sunt aceleași indiferent de specia lemnoasă
c. sunt influențate de defectele naturale
29/50

32. Treiajele sunt structuri ce pot fi realizate din:

Hint: 2 choices
a. cărămidă
b. lemn
c. metal
30/50

29. Pentru susținerea plantelor suporturile din lemn se realizează din:

a. șipci
b. dulapi
c. grinzi
31/50

40. Datorită compoziției sale fonta:

a. este un material mai casant decât oțelul
b. este un material mai puțin casant decât oțelul
c. este un material la fel de casant ca oțelul
32/50

22. Grinzile din lemn sunt elemente cu secțiunea:

Hint: 2 choices
a. pătrată
b. circulară
c. dreptunghiulară
33/50

13. Din produsele cu structura modificată face parte:

a. furnirul
b. PAL-ul
c. panelul
34/50

49. În cadrul unui pavaj din cărămidă:

Hint: 2 choices
a. cărămizile ce intră în componența pavajului trebuie compactate
b. cărămizile ce intră în componența pavajului nu trebuie compactate
c. stratul suport al pavajului constă din nisip
35/50

41. Aluminiul este un material:

a. rezistent la acțiunea agenților atmosferici
b. care trebuie tratat cu substanțe anticorozive
c. care nu rezistă la acțiunea agenților atmosferici
36/50

18. Comparativ cu molidul, fagul are proprietăți mecanice:

a. inferioare
b. identice
c. superioare
37/50

1. Fața văzută a plăcilor de granit utilizate pentru realizarea pavajelor

a. trebuie lustruită
b. trebuie prelucrată prin buciardare
c. poate fi atât lustruită cât și buciardată
38/50

10. Lemnul de foioase:

a. poate fi asociat cu lemnul de rășinoase pentru realizarea structurilor
b. nu poate fi asociat cu lemnul de rășinoase pentru realizarea structurilor
c. poate fi asociat cu lemnul de rășinoase pentru realizarea structurilor întrucât are rezistență inferioară celui de rășinoase
39/50

6. Lemnul poate fi folosit:

a. numai pentru realizarea structurilor
b. numai ca material de placare sau finisaj
c. atât pentru realizarea structurilor cât și pentru placare sau finisaj
40/50

39. Oțelul este un material:

a. care nu trebuie protejat împotriva coroziunii
b. cu restrânse posibilități de utilizare în amenajări
c. care trebuie protejat împotriva coroziunii
41/50

27. Se recomandă ca sortimentul lemnos pus în operă să fie:

a. uscat în prealabil
b. montat direct după debitarea bușteanului (umed)
c. nu contează dacă materialul lemnos este uscat sau umed
42/50

23. Îmbinările prin chertare:

Hint: 2 choices
a. se rigidizează cu piese metalice
b. transmit încărcările între piese
c. au rol pur decorativ
43/50

24. Gardurile

a. sunt utilizate exclusiv pentru împrejmuirea unei proprietăți, înălțimea maximă fiind de doi metri
b. au rol multiplu (împrejmuire, delimitarea diverselor zone)
c. sunt utilizate exclusiv pentru împrejmuirea unor terenuri, înălțimea standard fiind de trei metri
44/50

44. Granitul

a. este utilizat ca strat suport pentru pavajul din cărămidă
b. este o rocă cu rezistență mare la trafic
c. este o rocă cu rezistență mică la trafic
45/50

2. Folosirea lemnului în construcții se datorează următoarelor avantaje:

Hint: 2 choices
a. nu necesită întreținere periodică
b. posibilități diverse de asamblare
c. are calități naturale remarcabile
46/50

4. Structurile din lemn:

a. sunt demontabile
b. sunt nedemontabile
c. sunt atât demontabile cât și nedemontabile
47/50

47. Pietrișul face parte din categoria rocilor:

a. sedimentare
b. magmatice
c. metamorfice
48/50

48. Întrucât susțin plante cățărătoare elementele verticale ale unei pergole pot fi realizate din:

a. elemente din lemn cu secțiunea de minim 30 x 30 cm
b. numai metal
c. zidărie de cărămidă, lemn, metal
49/50

37. Treptele pot fi pavate cu:

Hint: 2 choices
a. roci sedimentare necimentate
b. roci granitice
c. roci metamorfice
50/50

45. În amenajări pietrișul se folosește pentru:

Hint: 2 choices
a. realizarea aleilor din parcuri
b. realizarea circulației urbane de mare trafic pietonal
c. grădinile japoneze