Modul 3

Grile - Modulul 3 1 Baze de Date 2 Fundamentele bazelor de date 3 Tehnologii Web

published on March 01, 202015 responses 0
Next »
1/80

Intre avantajele bazelor de date se numara:

Hint: 3 choices
nepartajarea datelor intre utilizatori
organizarea datelor pe doua niveluri - fizic si logic
gestionarea centralizata a datelor printr-un SGBD
integrarea in aceeasi structura a tuturor datelor pertinente ale unui
sistem informatic
independenta datelor fata de programele de aplicatii
2/80

O entitate se caracterizeaza prin:

Hint: 3 choices
este identificata unic printr-un nume
cuprinde, in general, mai multe valori sau realizari
administreaza obiecte
semnifica un obiect concret sau abstract, reprezentat prin proprietatile
sale
semnifica o caracteristica a unui obiect concret
3/80

O entitate din modelul Entitate-Asociere are urmatoarele caracteristici:

Hint: 2 choices
are o existenta proprie
este intotdeauna concreta
trebuie definita fara ambiguitati
este intotdeauna legata de o alta entitate printr-o asociatie
este identificata unic prin ansamblul atributelor sale
4/80

Administratorul bazei de date asigura:

Hint: 2 choices
scrierea programelor in cod-masina
autorizarea accesului la date
realizarea obiectivelor si functiilor sistemului
definirea strategiei de salvare si restaurare a bazei de date
crearea programelor de aplicatii
5/80

Se da tabelul:

ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, Compartiment, Profesia, Salariu)

Care dintre urmatoarele instructiuni i SQL permite afisarea numarului de salariati pe fiecare compartiment care incepe cu litera ”A”?

SELECT CodAngajat, Nume, Compartiment FROM ANGAJATI WHERE
Nume like A* ;
SELECT COUNT(CodAngajat) AS Numar, Nume, Compartiment
FROM ANGAJATI WHERE Nume like "A*"
GROUP BY Compartiment ;
SELECT CodAngajat, Nume, Compartiment FROM ANGAJATI
WHERE Compartiment like A*;
SELECT COUNT(CodAngajat)
AS Numar, Compartiment FROM ANGAJATI
WHERE Compartiment like "A*" GROUP BY Compartiment;
Niciuna dintre cele de mai sus
6/80

Urmatoarele operatii sunt echivalente:

Hint: 3 choices
R3= R1U R2 si R3= APPEND(R1,R2);
R3= R1-R2 si R3 = R1 OR R2;
R3 = R1XR2 si R3 = PRODUCT(R1,R2);
R3=R1U R2 si R3= UNION(R1,R2);
R3=R1-(R1-R2) si AND(R1,R2);
7/80

Se da tabelul:

CHITANTE (NrChitanta, Suma, DataChitanta, NrGhiseu )

Care dintre urmatoarele instructiuni SQL are ca efect afisarea zilelor in care s-au emis mai mult de 2 chitante?

SELECT Nrchitanta, Suma, Data FROM CHITANTE WHERE
COUNT(NrChitanta)>2;
SELECT Nrchitanta, Suma, Data FROM CHITANTE HAVING
COUNT(NrChitanta)>2;
SELECT CHITANTE.Data FROM CHITANTE GROUP BY Data HAVING
COUNT(NrChitanta)> 2;
SELECT COUNT(Data), COUNT(NrChitanta) FROM CHITANTE WHERE
Data IS Unique;
SELECT Data FROM CHITANTE WHERE COUNT(NrChitanta) > 2;
8/80

Se da entitatea ANGAJATI, cu urmatoarele atribute:
ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, compartiment, profesia,
salariu)
Care dintre urmatoarele instructiuni SQL permite stergerea salariatilor angajati ınainte de ınceputul anului 2007, cu profesia ”profesor”.

DELETE FROM Angajati WHERE DataAngajare < ”1/1/2006” AND
profesia = ”profesor” ;
DELETE * FROM Angajati WHERE profesia LIKE ”profesor” HAVING
YEAR(DataAngajare)
<2007;
DELETE Angajati WHERE DataAngajare < ”1/1/2007” AND profesia
LIKE
”*profesor*”;
UPDATE Angajati SET CodAngaj = Null WHERE DataAngajare <
”1/1/2006” AND
profesia = ”profesor”;
niciuna
9/80

Fie tabelul

proiecte(CodP roiect, CodAng, functie, suma) cu cheia (CodP roiect, CodAng), de stocare a informatiilor privind repartizarea pe proiecte a salariatilor unei firme. Suma obtinuta depinde de CodAng si de functia in acel proiect (CodAng, functie) → suma.

Aplicand a doua forma normala care din schemele urmatoare este corecta?

R1=(CodProiect,CodAng,functie),R2=(CodProiect,functie,suma)
R1=(CodProiect,CodAng, suma), R2=(CodAng,functie)
R1=(CodProiect,CodAng, suma), R2=(CodProiect,functie)
R1=(CodProiect,CodAng), R2=(CodProiect,functie)
Niciuna
10/80

Fie relatia r de schema R si X ⊂ R, Y ⊂ R si dependenta tranzitiva K → X → Y . Care din
urmatoarele descompuneri sunt in forma normala trei?

R1=K(R-Y), R2=(KY)
R1=K(R-Y), R2=(XY)
R1=K(R-Y), R2=(XX)
R1=(R-Y), R2=(XX)
R1=KY, R2=(XX)
11/80

Fie relatia r de schema R, X ⊂ R, Y ⊂ R, Z = R − XY si dependenta multivoca X  Y . Care din urmatoarele descompuneri sunt in forma normala patru?

R1=XZ , R2=(XY)
R1=XZ, R2=(X)
R1=K(R-Y), R2=(XZ)
R1=XY, R2=(XZ)
R1=KX, R2=(XZ)
12/80

Fie tabelul Studenti(NrLeg, LimbaStraina, M asina)

111 Engleza Logan
111 Franceza Logan
111 Spaniola Logan
111 Engleza Cielo
111 Franceza Cielo
112 Engleza Logan
112 Franceza Logan

si dependentele multivoce NrLeg ->> LimbaStraina, NrLeg ->> M asina.
Care este reprezentarea FN4 determinata de aceste MV-dependente

R1= NrLeg, LimbaStraina, R2= NrLeg, Masina
R1= Masina,LimbaStraina, R2= NrLeg, LimbaStraina,
R1= NrLeg,LimbaStraina R2= NrLeg,LimbaStraina,Masina
R1= NrLeg,Masina R2= NrLeg,LimbaStraina
R1= NrLeg,Masina R2= NrLeg,LimbaStraina,Masina
13/80

Restrictiile referentiale intre 2 tabele sunt date de:

Cheile primare si cheile externe
Coloanele commune
Coloanele din clauza CHECK
Coloanele din SELECT
Chei externe
14/80

Fie baza de date formata din tabelele:

studenti(NrLeg, Nume, Pren, Fac,An,grupa)
cataloage(NrLeg,CodDis,dat,nota),
discipline(CodDis,Denumire,NrOreC, NrOreL, NrOreS, NrOreP,Credite,An,Sectie).

Care din expresiile algebrei relationale determina studentii din anul II:

πAn(studenti)
σAn=2(studenti)
πAn(σAn=2(studenti))
σAn(πAn=2(studenti))
πNume(studenti)
15/80

Pentru o baza de date relationala algebra relationala este:

Hint: 4 choices
Completa (permite sa extrag orice informatii din baza)
Procedurala (Arata si modul cum se obtin informatiile din baza de date)
Complexa (permite sa extrag informatii obiectuale)
Limbaj formal
Limbaj de interogare
16/80

Restrictiile date de dependentele functionale pentru un tabel se testeaza cu ajutorul:

Axiomelor de inferenta
Algoritmul de satisfacere(satisfie)
Algoritmul de inchidere
Algoritmul de sortare
Algoritmul de normalizare
17/80

Fiind data apriori o multime de restrictii data de o multime de dependente funtionale F. Elaborarea unei reguli de validare pentru o dependenta functionala X → Y presupune:

Hint: 2 choices
Verificarea deductibilitatii din F
Verificarea incluziunii X ⊂ Y
Verificarea incluziunii X ⊂ X+
Normalizarea schemei de relatie XY
Toate
18/80

Fiind data apriori o multime de restrictii data de o multime de dependente funtionale F. Elaborarea unei proceduri pentru a verifica dependenta functionala X → Y presupune mai intai:

Hint: 4 choices
Verificarea redundantei acesteia
Inlaturarea atributelor eliminabile din determinantul X
Inlaturarea atributelor eliminabile din determinantul Y
Inlaturarea atributelor eliminabile din X si Y
Niciuna
19/80

Fiind data apriori o multime de restrictii data de o multime de dependente funtionale F. Aceasta este folosita la:

Hint: 2 choices
Normalizarea bazei de date
La validarea starii bazei de date
Crearea bazei de date
Crearea procedurilor de interogare
Constructia algebrei relationale
20/80

Interogarile din SQL sunt la fel de expresive cu:

Hint: 3 choices
Algebra relationala
Calculul relational al tuplurilor
Calculul relational al domeniilor
Calculul procedural
Calculul bazat pe tablouri
21/80

O baza de date distribuita este:

O colectie de date si de scheme partajate si interconectate logic,
distribuite fizic pe calculatoarele unei retele,
O colectie de date impartita in mai multe fragmente,
O colectie de date impartita in mai multe replici,
O colectie de fragmente mixte.
Niciuna
22/80

O tranzactie este:

O unitate de program ce realizeaza citiri si scrieri,
O multime finita si ordonata de operatii de citire, scriere si terminare,
O multime de instructiuni executabile dintr-un limbaj gazda,
O serie finita de opeartii de modificare a datelor dintr-o baza de date
ORACLE
O multime finita de operatii coerente, executate de un SGBD, care
manipuleaza datele unei baze de date.
23/80

Numele unei coloane dintr-un tabel ın ORACLE :

Hint: 2 choices
trebuie sa fie unic ın cadrul tabelului,
trebuie sa fie unic ın cadrul bazei de date,
are asociat un index ,
trebuie sa aparaa in instructiunea CREATE TABLE,
rebuie sa fie specificat a in instructiunea ALTER TABLE.
24/80

O tranzactie urmeaza un protocol in doua faze daca:

Blocheaza accesul la un element de date,
Toate opratiile de blocare preced prima operatie de deblocare
Cere mai intai deblocarea si apoi realizeaza blocarea accesului la un
element de date,
Blocheaza tabelul la care are acces,
Blocheaza accesul altor utilizatori la o baza de date.
25/80

Proprietatea de consistenta a tranzactiei consta din:

Transformarea unei stari consistente intr-o stare consistenta,
Eliminarea redundantelor,
Izolarea tranzactiilor in executie,
Transparenta,
Durabilitate.
26/80

Un cursor este:

Un pointer catre un set de rezultate,
un set de rezultate ale instructiunii select,
o metoda de analiza a performantei,
o colectie de randuri ale unei tabele,
Sun buffer care pastreaza rezultatul unei istructiuni SELECT.
27/80

Abordarea distribuita a unei baze de date oglindeste:

Structura organizationala,
Paralelismul prelucrarilor
Gestiunile locale ale bazelor de date,
Seriabilitatea tranzactiilor,
Toate.
28/80

O baza de date distribuita se gaseste implementata numai:

Intr-o retea de calculatoare,
Pe un calculator performant,
Pe mai multe calculatoare izolate, conectate la Internet,
Pe un Calculator client,
Pe un laptop.
29/80

Tranzactiile se numesc in 2 faze daca :

Satisfac protocolul in 2 faze,
Sunt formate numai din citiri si scrieri,
Contin comenzile commit si rollback,
Contin 2 faze de executie,
Contin 2 faze, una de definire a datelor, si alta de prelucrare a lor.
30/80

Se dau tabelele
PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)
PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
Ce afiseaza urmatoarea interogare?
WITH VENITURI AS
(SELECT Numepren, SUM(Orelucrate*Salorar+Oreco*Salorarco) AS Venit_Baza
FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON po.Marca=pe.Marca GROUP BY Numepren),
rasp AS
(SELECT MAX(SUM(Orelucrate*Salorar+Oreco*Salorarco)) AS Venit_Max from PONTAJE po
INNER JOIN PERSONAL pe ON po.Marca=pe.Marca GROUP BY Numepren)
SELECT Numepren,Venit_Baza from VENITURI INNER JOIN rasp ON Venit_Baza=Venit_Max

Venitul maxim al unui angajat dintr-un compartiment utilizand expresii
tabela
Angajatul sau angajatii cu cel mai mare venit utilizand expresii tabela
Venitul de baza al unui angajat utilizand operatorul INNER JOIN
Veniturile angajatilor ın ordine descrescatoare utilizand expresii tabela
Numele angajatului din fiecare compartiment cu venitul cel mai mare
31/80

Se da tabelul
PREZENTA(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
Ce executa urmatoarea secventa?

DECLARE an salarii.an\%TYPE := 2015;
luna salarii.luna\%TYPE := 1;
prima_zi DATE ; zi DATE; BEGIN prima_zi :=
TO_DATE(’01/’||luna||’/’||an, ’DD/MM/YYYY’); zi:= prima_zi; WHILE
zi <= LAST_DAY(prima_zi) LOOP IF RTRIM(TO_CHAR(zi,’DAY’)) IN
(’SATURDAY’, ’SUNDAY’) THEN NULL;
ELSE
BEGIN
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal;
EXCEPTION
WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
DELETE FROM pontaje WHERE data=zi;
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal;
END;
END IF;
zi:=zi + 1;
END LOOP;
COMMIT;
END;

Hint: 2 choices
Introduce ınregistrari numai pentru zilele nelucratoare
Populeaza cu ınregistrari tabela pe o luna dintr-un an
Nu populeaza tabela datorita exceptiei DUP-VAL-ON-INDEX
Daca se executa de doua ori succesiv, nu produce rezultate
Daca se executa de doua ori succesiv, dubleaza ınregistrarile din tabela
32/80

Se da tabelul
STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa)
Care secventa creaza un view ce permite ca modificarile ın tabela
sa se reflecte automat si ın view?

CREATE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220);
CREATE VIEW emp_vu AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220)
WITH READ ONLY;
CREATE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220)
WITH CHECK OPTION;
CREATE FORCE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220);
CREATE FORCE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa=210 OR GRUPA=220;
33/80

Se da tabelul
STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa)
si urmatoarea secventa ce reprezinta o tranzactie:

CREATE table STUDENT_NOU ( CNP NUMBER, Nume VARCHAR2(30));
INSERT INTO STUDENT_NOU SELECT CNP, Nume from STUDENT;
Savepoint s1;
UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = UPPER(Nume);
Savepoint s2;
DELETE FROM STUDENT_NOU;
Rollback to s2;
DELETE FROM STUDENT_NOU WHERE CNP=100;
UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = ’Ionescu’;
Rollback to s2;
UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = ’Ionescu’ WHERE CNP=100;
Rollback;
Care este rezultatul acestei tranzactii?

Nu avem linii ın tabela
Avem un student cu numele Ionescu
Nu putem sa facem Rollback mai mult de o data pe un punct de reluare
Ultimul UPDATE esueaza deoarece studentul cu CNP-ul 100 a fost sters
Tranzactia esueaza deoarece avem mai multe puncte de reluare
34/80

Se dau tabelele
ANGAJATI(ID-Angajat, Nume, ID-Compart, Salariu)
COMPARTIMENT (ID-Compart, Nume-Compart)
si urmatoarea interogare:

SELECT e.EMPLOYEE_ID,e.LAST_NAME,e.DEPARTMENT_ID, d.DEPARTMENT_NAME
FROM EMP e, DEPARTMENT d
WHERE e.DEPARTMENT_ID = d.DEPARTMENT_ID;
Ce operatii implementeaza aceasta interogare?

Diferenta, proiectia si join
Selectia, proiectia si join
Selectia, intersectia si join
Intersectia, proiectia si join
Diferenta, intersectia si join
35/80

se da tabelul
STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa) cu cheia primara cnp
si urmatoarele doua declansatoare:
D1. CREATE OR REPLACE TRIGGER t1
BEFORE INSERT ON STUDENT
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
for each row
begin
SELECT NVL(MAX(CNP),100)+1 INTO:NEW.CNP FROM STUDENT;
end;
D2. CREATE SEQUENCE secventa INCREMENT BY 1
MINVALUE 101 MAXVALUE 500 NOCYCLE NOCACHE ORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER t2
BEFORE INSERT ON STUDENT
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
for each row
begin
SELECT secventa.NEXTVAL INTO:NEW.CNP FROM STUDENT;
end;
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

Hint: 3 choices
Declansatorul D1 atribuie o valoare maxima atributului CNP ınainte de
o noua inserare
Cele doua declasatoare produc acelasi rezultat
Declansatorul D2 nu violeaza restrictia de cheie primara
Declansatorul D1 poate viola restrictia de cheie primara
Cele doua declasatoare nu produc acelasi rezultat
36/80

Se dau tabelele
ANGAJATI(ID-Angajat, Nume, ID-Compart, Salariu)
COMPARTIMENT (ID-Compart, Nume-Compart)
si urmatorul declansator:
CREATE OR REPLACE TRIGGER actual
AFTER UPDATE OF ID_Compart ON COMPARTIMENT
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE ANGAJATI SET ID_Compart=:NEW.ID_Compart WHERE ID_Compart=:OLD.ID_Compart;
END;
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

Hint: 4 choices
Comanda UPDATE trebuie sa se limiteze numai la o linie a tabelei
COMPARTIMENT
Declansatorul implementeaza optiunea UPDATE CASCADE din Oracle
Declansatorul se va lansa numai la modificarea atributului ID-Compart
din tabela COMPARTIMENT
Comanda UPDATE poate modifica mai multe linii din tabela ANGAJATI
Comanda UPDATE nu poate modifica mai multe linii din tabela
ANGAJATI
37/80

Se da tabelul
PERSONAL(Marca, Numepren,Compart,Datasv,Salorar,Salorarco,Compart)
si urmatorul bloc PL/SQL:
DECLARE
ani_etalon PLS_INTEGER := 15;
numar PLS_INTEGER;
BEGIN
UPDATE personal SET salorar = salorar + 10
WHERE MONTHS_BETWEEN (SYSDATE,datasv) / 12 >= ani_etalon;
IF SQL%FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(’Exista cel putin un angajat cu vechime de peste ’ ||
ani_etalon ||’ ani’);
numar:= SQL%ROWCOUNT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(’Numarul lor este ’ || numar);
ELSE
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(’Nici un angajat nu indeplineste conditia’);
END IF;
END;
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

Hint: 3 choices
Blocul mareste cu 10 lei salariul orar al tuturor angajatilor
Este un exemplu de cursor implicit
Blocul mareste cu 10 lei salariul orar al angajatilor cu o vechime de
peste 15 ani
Pentru afisarea la ecran a mesajelor din bloc, trebuie lansata comanda
SET SERVEROUTPUT
Blocul mareste cu 12 lei salariul orar al tuturor angajatilor
38/80

Se dau tabelele
PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)
PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
si urmatoarea procedura:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE populare
(an_ IN salarii.an%TYPE, luna_ IN salarii.luna%TYPE)
IS
prima_zi DATE ;
zi DATE ;
BEGIN
prima_zi := TO_DATE(’01/’|| luna_ ||’/’||an_ , ’DD/MM/YYYY’) ;
zi := prima_zi ;
WHILE zi <= LAST_DAY(prima_zi) LOOP
IF RTRIM(TO_CHAR(zi,’DAY’)) IN (’SATURDAY’, ’SUNDAY’) THEN
NULL;
ELSE
BEGIN
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal;
EXCEPTION
WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
DELETE FROM pontaje WHERE data = zi ;
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal ;
END ;
END IF ;
zi:= zi + 1;
END LOOP;
COMMIT;
END populare;
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

Hint: 2 choices
Procedura nu permite ıncalcarea restrictiei de cheie primara
Variabilele an si luna sunt parametrii formali
Procedura populeaza tabela PONTAJE pe o luna si un an cu date din
tabela PERSONAL
Apelul se face astfel: populare(07,2008);
Apelul se face astfel: populare(2008,07);
39/80

Fie tabelul
ANGAJAT(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)
cu interogarea
SELECT marca, Numepren, Datasv, vechime(datasv,2008,7) FROM ANGAJAT)
si functia
CREATE OR REPLACE FUNCTION vechime
(Datasv_ DATE, An_ Number(4), Luna_ Number(2))
RETURN Integer
AS
prima_zi DATE:=TO_DATE(’01/’||luna_||’/’||an_,’DD/MM/YYYY’);
BEGIN
RETURN TRUNC(MONTHS_BETWEEN(prima_zi,Datasv_)/12,0);
END;
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

Hint: 2 choices
Interogarea produce o singura valoare
Apelul functiei nu este plasat corect ın interogare
Functia calculeaza numarul de ani dintre o data si prima zi a lunii de
referinta
Functia si interogarea sunt corecte
Interogarea produce mai multe valori
40/80

In definirea unui cursor explicit exista urmatoarele 5 operatiuni:

1. Declararea variabilei ın care va fi stocata o linie a cursorului
2. Deschiderea cursorului (OPEN)
3. Declararea cursorului printr-o fraza SELECT (CURSOR nume IS SELECT ...)
4. Structura de ciclare ce include, obligatoriu, o comanda de ıncarcare a
urmatoarelor linii din cursor altfel bucla se repeta la infinit
5. Incarcarea urmatoarei linii din cursor (FETCH)

Care este ordinea corecta a acestor operatii?

3,2,1,4,5
3,1,2,5,4
2,3,1,5,4
1,3,2,4,5
2,1,3,4,5
41/80

Care este rezultatul urmatoarei operatii ın JavaScript: “1” + 2 + 4 ?

124
"124"
eroare,asemenea operatii nu pot fi efectuate
“1” si 24
“1” si 6
42/80

Care este rezultatul urmatoarei operatii ın JavaScript: 2 + 5 + “8”?

“78”
eroare, asemenea operatii nu pot fi efectuate
78
“258”
258
43/80

Ce face operatorul “= = =” ˆın JavaScript?

Hint: 2 choices
nu exista acest operator
operatorul este adevarat doar daca operatorii sunt egali fara nicio conversie de tip
este operatorul egal strict
operatorul este adevarat daca operatorii sunt egali dupa o conversie de tip
operatorul se foloseste doar ın cazul string-urilor
44/80

Ce face urmatoarea regula CSS? p {color: red}

scrie cu rosu toate textele din toate paragrafele
scrie cu rosu textul din paragraful urmator
atribuie variabilei p culoarea rosu
schimba culoarea fundalului ın rosu
functia p are ca parametru culoarea rosu
45/80

Ce face urmatoarea regula CSS? p em {color:green}

textul scris ın stil italic din paragrafe este verde
textele din paragrafe sunt scrise cu culoarea verde
textul scris ın stil italic din paragraful urmator este verde
cuvantul em din paragraful urmator este scris cu verde
regula este scrisa gresit
46/80

Ce rezultat are urmatorul cod HTML?
<TABLE BORDER=”2” CELLPADDING=”2” WIDTH=”100%”>
<TR onMouseover=”this.bgColor=’#EEEEEE’”onMouseout=”this.bgColor=’#FFFFFF’”>
<TD>Your Table Data</TD>
</TR><TR onMouseover=”this.bgColor=’#EEEEEE’”onMouseout=”this.bgColor=’#FFFFFF’”>
<TD>Your Table Data</TD></TR>
<TR onMouseover=”this.bgColor=’#EEEEEE’”onMouseout=”this.bgColor=’#FFFFFF’”>
<TD>Your Table Data</TD></TR></TABLE>

Hint: 2 choices
schimba culoare de background a tabelului cand se trece cu mouse-ul pe deasupra acestuia
creeaza un tabel cu 3 coloane
creeaza un tabel
schimba culoarea de background a paginii din #EEEEEE ın #FFFFFF cand se trece cu mouse-ul peste tabel
schimba culoarea de background a paginii din #FFFFFF ın #EEEEEE cand se trece cu mouse-ul peste tabel
47/80

Ce rezultat are urmatorul cod?
<form>
<input type=”button” value=”Click me”onclick=”window.open(’http://www.domain.com’)”>
</form>

Hint: 2 choices
deschide o noua fereastra de browser cu ajutorul unui buton
nu face nimic, variabila onclick nu este declarata
creeaza un buton
creeaza un link catre o noua fereastra de browser
niciunul dintre raspunsurile de mai sus
48/80

Ce rezultat are urmatorul cod JavaScript?
<a href=”” onMouseOver=”alert(’Your Message’);return true;”>Linked Text</a>

ın momentul ın care se trece cu mouse-ul peste link sare o fereastra de alertare
ın momentul ın care se apasa link-ul sare o fereastra de alertare
ın momentul ın care se trece peste link cu mouse-ul browserul deschide o noua fereastra
nu are niciun efect
niciunul dintre raspunsurile de mai sus
49/80

Cum se defineste o constanta ın PHP?

prin directiva define()
cu ajutorul cuvantului cheie const
cu ajutorul cuvintelor cheie var const
cu ajutorul cuvantului static
cu un Macro
50/80

Cum se poate trimite un formular fara ajutorul unui buton de “Submit”?

Hint: 2 choices
cu ajutorul unui hyperlink
cu ajutorul unui hyperlink, dar cu ajutorul JavaScript
<a href=”javascript: document.myform.submit();”>Submit Me</a>
<a href=” myform.submit();”>Submit Me</a>
nu se poate trimite
51/80

De ce urmatorul cod nu afiseaza o noua linie corect?
<?php $str = ‘Hello, there.\nHow are you?\nThanks for visiting fyicenter’; print $str; ?>

Hint: 2 choices
pentru ca “\n” nu este interpretat ca o linie noua
afiseaza corect linia noua
“\” si “n” sunt afisate ca o secventa de caractere
lipseste directiva newLine();
lipseste directiva println();
52/80

Care este lungimea maxima a unui nume de tabel, de baza de date sau camp ın MySQL?

tabel: 64 de caractere, baza de date: 64 de caractere, camp: 64 de caractere
48 de caractere, baza de date: 64 de caractere, camp: 48 de caractere
8 de caractere, baza de date: 8 de caractere, camp: 8 de caractere
64 de caractere, baza de date: 64 de caractere, camp: 63 de caractere
nu exista limita de lungime
53/80

Care din urmatoarele functii sunt functii de criptare ın PHP?

Hint: 2 choices
CRYPT()
MD5()
CRYPTED()
MD6()
ENCRYPT()
54/80

Ce efect are urmatoarea linie de cod:
<marquee>THIS WILL DISAPPEAR</marquee>?

textul dispare ın fundal
textul se plimba pe ecran de la stanga la dreapta
textul se plimba pe ecran de la dreapta la stanga
afiseaza un dreptunghi cu textul THIS WILL DISAPPER
marcheaza textul THIS WILL DISAPPEAR
55/80

Care dintre sintaxele urmatoare este corecta?

body {color: black}
{body;color:black}
body:color=black
{body:color=black(body}
{body=color:black(body)}
56/80

Cum se adauga aceeasi culoare de background pentru toate elementele <h1>?

h1 {background-color:#FFFFFF}
h1.all {background-color:#FFFFFF}
all.h1 {background-color:#FFFFFF}
h1 ={background-color:#FFFFFF}
h1 :{background-color:#FFFFFF
57/80

Care este eticheta corecta HTML pentru a scrie un text cu bold?

<b>
<bold>
<bld>
<bb>
B
58/80

Care este eticheta corecta HTML pentru a scrie un hyperlink?

<a>http://www.w3schools.com</a>
<a url=”http://www.w3schools.com”>W3Schools.com</a>
<a href=”http://www.w3schools.com”>W3Schools</a>
<a name=”http://www.w3schools.com”>W3Schools.com</a>
<a href=”http://www.w3schools.com”>W3Schools<a>
59/80

Care este eticheta corecta HTML pentru un link e-mail?

<mail>aaa@yyy</mail>
<a href=”aaa@yyy”>
<mail href=”aaa@yyy”>
<a href=”mailto:aaa@yyy”>
<a href=”mailto:aaa@yyy”></a>
60/80

Care este eticheta corecta HTML pentru liste numerotate?

<ul>
<dl>
<ol>
<list>
<numl>
61/80

Care este eticheta corecta HTML pentru inserarea unei imagini?

<img href=”image.gif>
<img>image.gif</img>
<image src=”image.gif”>
<img src=”image.gif”>
<image src=”image.gif”></image>
62/80

Ce face urmatorul script JavaScript?
<body>
<script language=”JavaScript”>
<!–
var myVariable = “Hello there”;
var therePlace = myVariable.search(“there”);
document.write(therePlace);
–>
</script>
</body>

cauta un anumit cuvant ıntr-un text
cauta cuvantul “there” ın “Hello there”
cauta cuvantul “there”
scrie variabila “therePlace”
cauta un anumit cuvant ın string-ul “Hello there”
63/80

Inauntrul carui element HTML putem scrie un script JavaScript?

<script>
<js>
<javascript>
<scripting>
<jscript>
64/80

Care este sintaxa corecta Javascript pentru a scrie “Hello World”?

document.write(”Hello World”)
”Hello World”
”Hello World”'
response.write(”Hello World”)
document.write(Hello World”)
65/80

Cum se scrie “Hello World” ıntr-o fereastra alert?

alertBox=”Hello World”
alertBox(”Hello World”)
msgBox(”Hello World”)
alert(”Hello World”)
winalert(“Hello World”)
66/80

Care sunt delimitatorii pentru script-urile PHP?

Hint: 2 choices
<script language=”php”>...</script>
<?php. . . ?>
<&>...</&>
¡<?php>...</?>
<php>. . . </php>
67/80

Cum se scrie “Hello World” ın PHP?

Document.Write(”Hello World”);
document.write(”Hello World”);
echo ”Hello World”;
”Hello World”;
System.out.println(“Hello World”);
68/80

Variabilele ın PHP ıncep cu:

$
&
!
Nimic
%
69/80

Ce ınseamna CSS?

Cascading Style Sheets
Colorful Style Sheets
Creative Style Sheets
Computer Style Sheets
Cascade Style Sheets
70/80

Care este sintaxa unei reguli CSS?

selector {proprietate : valoare}
selector(proprietate, valoare)
selector.proprietate = valoare
selector(proprietate) = valoare
{selector.proprietate = valoare}
71/80

CSS-ul se foloseste pentru:

Hint: 3 choices
poate fi folosit de mai multi agenti (browser, telefon mobil PDA)
separa continutul de prezentare
ıti confirma faptul ca ai scris codul corect
a crea programe stand-alone
a face legatura cu o baza de date
72/80

Ce efect are urmatoarea regula CSS?
{color:green;}

totul o sa fie transformat ın verde
* din text sunt transformate ın verde
regula este un comentariu
regula este scrisa gresit
nu are niciun efect
73/80

Ce efect are urmatoarea regula CSS?
img [title] {border: 2px solid blue;}
<img src=”images/sunset.jpg” alt=”Lahina Sunset” title=”Lahina Sunset”>

imaginea o sa aiba o margine de 2px
imaginea o sa aiba marimea de 2px
nu are niciun efect deoarece imaginea nu este inserata corect
scrie titlul imaginii cu albastru inchis
titlul imaginii este ıncadrat de o margine de 2px
74/80

Cum se trimite ın PHP un query MySQL?

mysql_query
mysql.query
query.mysql
query_mysql
mysql_q
75/80

Ce ınseamna PHP?

Personal Hypertext Processor
PHP: Hypertext Preprocessor
Private Home Page
Personal Home Page
PHP: Private Hypertext Processor
76/80

Care este modul corect de a se conecta la o baza de date MySQL?

mysql_open(”localhost”);
connect_mysql(”localhost”);
mysql_connect(”localhost”);
dbopen(”localhost”);
dbconnetc(“localhost”);
77/80

Care este modul corect de a adauga 1 la varibila $count?

$count =+1
++count
$count++;
count++;
$count==1
78/80

Unde este corect sa asezam script-uri Javascript?

sectiunea body
sectiunea head
sectiunea body si sectiunea head
sectiunea title
sectiunea title si head
79/80

Cum se poate introduce un script extern ın Javascript?

<script href=”aaa.js”>
<script name=”aaa.js”>
<script src=”aaa.js”>
<script src = “aaa.java”
<script src = “aaa.javascript>
80/80

Cum se scriu comentariile ın JavaScript?

’Acesta este un comentariu
<!–Acesta este un comentariu –>
//Acesta este un comentariu
Acesta este un comentariu
nu se pot scrie comentarii ın JavaScript