Peluze in parcuri si gradini

Peluze in parcuri si gradini pentru cine vrea si cine mai doreste. Pune mana si invata

published on June 23, 20202 responses 0
Next »
1/45

1. Din ce este alcătuit gazonul ornamental?

a) din mai multe specii de graminee
b) dintr-o singură specie de graminee
c) din graminee şi leguminoase
2/45

2. Care este destinaţia gazonului ornamental?

a) pentru terenuri de fotbal
b) pentru spaţii verzi cu trafic intens
c) pentru spaţii verzi fără trafic
3/45

3.Care este specia de bază pentru gazonul ornamental?

a) Festuca arundinacea
b) Festuca rubra
c) Poa pratensis
4/45

4. Care dintre formele de mai jos aparţine gazonului informal?

a) gazonul circular
b) gazonul înrămat
c) gazonul paralelipipedic
5/45

5. Care este specia cu foliajul cel mai fin?

a) Poa pratensis
c) Festuca ovina ssp. duriuscula
b) Lolium perenne
6/45

6. Care dintre speciile de mai jos prezintă o bună rezistenţă la călcat ?

a) Poa trivialis
b) Festuca rubra ssp. rubra
c) Lolium perenne
7/45

7. Când se apreciază capacitatea de instalare a unui gazon?

a) după 10-15 zile de la semănat
b) după 2-6 luni de la semănat
c) după 1 an de la semănat
8/45

8. Care este cea mai importantă însuşire a gazonului ornamental?

c) viteza de creştere
a) rezistenţa la călcat (trafic intens)
b) aspectul estetic global
9/45

9. Care este norma de sămânţă recomandată la folosirea unui amestec format din Lolium perenne şi Festuca arundinacea?

a) 2-3 g/m2
b) 25-40 g/m2
c) 100-120 g/m2
10/45

10. Care sunt elementele ce se iau în calcul pentru determinarea cantităţii de sămânţă la fiecare specie din amestec (kg/ha)?

a) numai puritatea şi germinaţia
b) numai desimea şi ponderea din amestec
c) desimea, masa a o mie de boabe, puritatea, germinaţia şi ponderea în amestec
11/45

11. Care este adâncimea de încorporare a seminţelor la semănatul gazonului?

a) 4-5 cm
b) 1-2 cm
c) 6-7 cm
12/45

12. Cât se indepărtează din suprafaţa foliară prin operaţiunea de tundere?

a) 30-40%
b) 10%
c) 60-70%
13/45

13. Care este înălţimea optimă de tundere pentru gazonul de pe terenul de fotbal?

a) 2-3 cm
1,0-1,5 cm
4 cm
14/45

14. Ce este gazonul de placare?

c) gazonul recoltat sub formă de plăci sau rulouri
b) gazonul de pe marginea autostrăzilor
a) gazonul instalat în mod natural
15/45

15. Care este modalitatea de prelungire a duratei gazonului?

a) prin supraînsămânţare
prin desfiinţarea celui existent şi înfiinţarea unui gazon nou
c) prin tundere la înălțime mică
16/45

16. Care din următoarele lucrări face parte din cele de întreţinere imediat după semănat?

fertilizarea de bază
tăvălugirea
distrugerea crustei
17/45

17. Ce caracteristică morfologică aparţine speciei Lolium perenne?

inflorescenţa de tip panicul spiciform
limbul cu vârful glugat
culoarea roşiatică a tecilor bazale
18/45

19. Care este specia cea mai competitivă cu buruienile din gazon?

Festuca rubra
Poa pratensis
Lolium perenne
19/45

20. Ce caracteristică morfologică aparţine speciei Poa pratensis?

limbul verde închis, mat, cu vârful glugat
limbul de culoare verde deschis, lucios pe faţa inferioară
inflorescenta de tip spic compus bilateral
20/45

21. Care din următoarele specii prezintă o înfrăţire stoloniferă?

a) Lolium perenne
b) Festuca arundinacea
c) Cynodon dactylon
21/45

18. Aerarea gazonului contribuie la:

diminuarea compactării solului
combaterea buruienilor
c) schimbarea pH-ului solului
22/45

22. Care este amestecul cel mai potrivit pentru un gazon tip sport în condiţii de neirigare

Lolium perenne + Festuca rubra
Poa pratensis + Lolium perenne
Festuca arundinacea + Poa pratensis
23/45

23. Înălţimea minimă de tuns a speciei Agrostis stolonifera este:

a) 1-2 cm
b) 0,3-0,5 cm
c) 2-3 cm
24/45

24. Pe solurile acide se recomandă utilizarea următoarelor specii

Festuca ovina ssp. duriuscula
Lolium perenne
Poa pratensis
25/45

25. Scarificarea superficială a gazonului contribuie la:

a) creşterea porozităţii capilare a solului
b) înlăturarea ţelinii în exces
c) drenarea excesului de umiditate
26/45

26. Seminţele cu cele mai mici dimensiuni aparţin speciei

Lolium perenne
Poa pratensis
Agrostis stolonifera
27/45

27. Care specie prezintă o înfrăţire de tip tufă mixtă?

a) Lolium perenne
b) Poa pratensis
c) Festuca ovina
28/45

28. Combaterea mecanizată a buruienilor se face prin:

grăpat
scarificare
tundere
29/45

29. Folosirea pe timp îndelungat a azotatului de amoniu pe o peluză determină

acidifierea solului
b) etiolarea plantelor
c) creşterea valorii pH a solului
30/45

30. Scalparea gazonului reprezintă:

distrugerea stratului de ţelină
c) înlăturarea excesivă a masei foliare
b) acoperirea cu nisip a gazonului
31/45

31. Atributele unei peluze tip sport sunt

fineţea foliajului
rezistenţa la secetă
c) rezistenţa la călcat excesiv şi desprindere
32/45

32. Care din următoarele specii are cea mai bună capacitate de autoreparare?

Lolium perenne
Festuca rubra ssp.commutata
Poa pratensis
33/45

33. Decompactarea gazonului se execută:

a) la începutul verii când plantele au o creştere viguroasă
b) primăvara şi toamna
c) în perioadele secetoase
34/45

34. Specia Poa pratensis este sensibilă la:

a) rugini
b) făinare
c) firul roşu
35/45

35. Stagnarea zăpezii pe timp îndelungat pe o peluză duce la:

a) asfixierea
b) apariţia mucegaiului
c) pornirea mai rapidă în vegetaţie
36/45

36. Când se recomandă lăsarea pe gazon a resturilor de iarbă cosită

) când ţelina este suficient dezvoltată
când resturile au dimensiuni reduse, de 1-2 cm
când se aplică cantităţi mari de îngrăşăminte minerale
37/45

37. Gramineele perene folosite pentru gazon sunt mari consumatoare de:

fosfor şi calciu
fier şi zinc
azot şi potasiu
38/45

38. Fertilizarea cu azot se face:

a) în mai multe reprize în timpul perioadei de vegetaţie
b) odată cu pregătirea terenului
c) numai primăvara
39/45

39. Temperatura minimă de germinare la gramineele perene este de:

a) 4-5oC
b) 1-3oC
6-8oC
40/45

40. Care este lucrarea esențială în prima săptămână după instalarea gazonului de placare?

tunderea
fertilizarea
irigarea
41/45

41. Când se face recoltarea gazonului de placare?

a) toamna
b) primăvara
c) când gazonul este “matur” (înțelenit)
42/45

42. Ce este hidrosemănatul?

a) lucrare de întreținere după semănat
b) lucrare de pregătire a solului
c) metodă de semănat
43/45

43. Care este înălțimea de tundere la gazonul de pe hipodrom

a) 8-10 cm
b)1-2 cm
c) 3-4 cm
44/45

44. Pentru înființarea gazonului stratul de sol de bună calitate trebuie să fie de

) 3-4 cm
25-30 cm
6-8 cm
45/45

45. Ce este Dichondra repens?

a) specie de gazon din fam. Convolvulaceae
b) buruiană prin gazon
c) specie de gazon din fam. Fabaceae