Compozitii vegetale in amenajari peisagistice

White sand and gravel have long been a feature of Japanese gardens. In the Shinto religion, it was used to symbolize purity and was used around saints, temples and palaces.

published on June 23, 20202 responses 0
Next »
1/50

1. În compozițiile vegetale liniile creează un sentiment de:

Hint: 2 choices
a. direcție;
b. mișcare;
c. exaltare.
2/50

2. Liniile lente și sinuoase, în amenajările peisagere sunt percepute ca fiind:

Hint: 1 choice
a. odihnitoare;
b. stresante
c. anoste.
3/50

3. Diagonale sau liniile verticale creează un sentiment de:

Hint: 2 choices
a. odihnă;
b. entuziasm;
c. tensiune.
4/50

4. Formele și volumetria exemplarelor vegetale în compozițiile peisagere, sunt definite de:

Hint: 1 choice
a. linii;
b. volume;
c. parametri.
5/50

5. Forma plantelor și amplasarea acestora într-o amenajare, pentru crearea unor spații dinamice, atrăgătoare și confortabile sunt considerate a fi:

Hint: 1 choice
a. esențiale;
b. de o importanță minimă;
c. neimportante.
6/50

6. Textura în grădină creează emoție, fiind un:

Hint: 1 choice
a. stimulent vizual;
b. element de stres;
c. element ce crează tensiune.
7/50

7. Plantele cu textură fină sunt percepute vizual ca fiind mai departe, astfel încât aceste plante pot fi utilizate într-o grădină mică pentru asigurarea unui sentiment de:

Hint: 2 choices
a. aerisire
b. perspectivă
c. aglomerare.
8/50

8. Predominanța plantelor cu textură aspră face un spațiu să pară mai:

Hint: 2 choices
a. mic;
b. mare
c. aglomerat
9/50

9. Într-o amenajare, compozițiile vegetale formate din plante cu textură fină sunt percepute vizual ca fiind:

Hint: 1 choice
a. mai aproape;
b. mai departe;
c. greu de observat.
10/50

10. Contrastele texturate puternic creează interes pentru o grădină şi adăugă:

Hint: 1 choice
a. intensitate;
b. vitalitate
c. disconfort.
11/50

11. Unde este indicat să fie amplasate într-o amenajare plantele parfumate pentru a aduce un farmec suplimentar grădinii prin extinderea gradului de conștientizare senzorială:

Hint: 2 choices
a. în apropiere de o alee;
b. la intrarea unei curți;
c. lângă un ochi de apă.
12/50

12. Într-un peisaj verde monoton în general este recomandat să se folosească:

Hint: 1 choice
a. doar o pată de altă culoare;
b. două pete de culoare;
c. trei pete de culoare.
13/50

13. Alegerea finală a compozițiilor vegetale folosite de un peisagist este dictată de:

Hint: 3 choices
a. locație;
b. dimensiunea grădinii;
c. tipul de grădină dorit.
A
14/50

14. Roșul strălucitor, galbenul și portocaliul au tendința de a:

Hint: 1 choice
a. irita privirea;
b. excita simțurile;
c. crea nervozitate.
15/50

15. Albastrul deschis, rozul, verdele și violetul, sunt culori ce produc un efect:

Hint: 2 choices
a. liniștitor;
b. calmant;
c. iritant
16/50

16. Intensitatea culorilor este în legătură directă cu:

Hint: 1 choice
a. cantitatea de lumină reflectată;
b. ph-ul solului;
c. variația anotimpurilor.
17/50

17. Intensitatea culorii exemplarelor aparținând genului Hydrangea este influențată de:

Hint: 1 choice
a. umiditatea din sol;
b. ph-ul solului;
c. perioada de insolație.
18/50

18. Secvenţierea, în amenajările peisagistice, delimitează unitățile compoziționale și în același timp:

Hint: 2 choices
a. scindează peisajul;
b. întregește imaginea de ansamblu;
c. delimitează mai bine spațiul.
19/50

19. În grădini toate unitățile compoziționale, rondurile, bordurile, grupurile de arbori şi arbuști, trebuie să fie:

Hint: 1 choice
a. în armonie;
b. în discordanță;
c. în dezacord.
20/50

20. Unitatea într-o amenajare peisageră poate fi realizată prin:

Hint: 2 choices
a. armonie;
b. interconectarea elementelor;
c. contraste.
21/50

21. Aducerea la scară a compozițiilor vegetale într-o grădină se referă la:

Hint: 1 choice
a. armonizarea compoziției;
b. distribuirea compoziției;
c. sintetizarea compoziției.
22/50

22. Un grup de iriși roz poate fi echilibrat în cadrul unei amenajări prin:

Hint: 1 choice
a. amplasarea unui arbore din familia coniferelor în imediata apropiere;
b. amplasarea unui bujor roz de cealaltă parte a axei;
c. amplasarea unui grup de arbuști, diametral opus.
23/50

23. Accentuarea în cadrul unei amenajări peisagere se referă la acele elemente din gradină care:

Hint: 1 choice
a. distrag atenția de la întreg;
b. intră în discordanța cu celelalte elemente ;
c. atrag atenția.
24/50

24. În cadrul unei compoziții, accentuarea se poate realiza prin:

Hint: 3 choices
a. schimbarea liniarității;
a. schimbarea poziției plantelor;
b. utilizarea plantelor cu foliaj contrastant.
A
25/50

25. Repetarea plantelor cu textură fină într-o compoziție ajută la:

Hint: 1 choice
a. crearea sentimentului de unitate;
b. crearea sentimentului de diversitate;
c. crearea sentimentului de disconfort.
26/50

26. Varietatea în cadrul unei compoziții vegetale este opusul:

Hint: 1 choice
a. echilibrului;
b. repetiției;
c. haosului
27/50

27. Care sunt criteriile de asociere a componentelor vegetației lemnoase:

Hint: 2 choices
a. funcționale și ecologice;
b. vizual-peisagistice;
c. teritoriale.
28/50

28. Masele compacte de plante concentrează atenția oamenilor asupra:

Hint: 1 choice
a. unui punct fix;
b. tuturor elementelor compoziționale;
c. aleilor
29/50

29. Plantele dispuse împrăștiat într-o amenajare, au menirea de a:

Hint: 1 choice
a. distrage atenția de la întreg;
b. atrage atenția;
c. concentrează atenția asupra elementelor construite.
30/50

30. Senzația lăsată de ramurile pendule este de:

Hint: 1 choice
a. tristețe;
b. bucurie;
c. animozitate
31/50

31. Senzația lăsată de coroanele globuloase şi compacte exprimă:

Hint: 1 choice
a. relaxare;
b. claritate
c. tristețe
32/50

32. Dispunerea plantelor pe orizontală predispune la:

Hint: 1 choice
a. tristețe
b. liniște;
c. relaxare
33/50

33. Arborii și arbuștii sunt utilizați în diferite grupuri, care se evidențiază ca:

Hint: 1 choice
a. entități compoziționale;
b. entități teritoriale;
c. entități de sine stătătoare.
34/50

34. În compozițiile vegetale omogene, exemplarele dendrologice trebuie să fie asociate:

Hint: 1 choice
a. armonios;
b. în contrast;
c. dezordonat.
35/50

35. Pentru realizarea compozițiilor vegetale heterogene este imperativă utilizarea speciilor dendrologice:

Hint: 1 choice
a. contrastante;
b. identice;
c. asemănătoare.
36/50

36. În compozițiile vegetale în care sunt utilizate specii de rășinoase și foioase se obține un efect estetic deosebit prin amplasarea foioaselor în:

Hint: 1 choice
a. prim plan;
b. planul secund;
c. în același plan.
37/50

37. Pentru crearea efectelor puternice și sobre în amenajările peisagere se aleg compozițiile vegetale:

Hint: 1 choice
a. multicolore;
b. bicolore;
c. monocrome.
38/50

38. În realizarea compozițiilor vegetale pentru stâncării coniferele cu frunziș verde albăstrui se asociază bine cu tonuri de:

Hint: 2 choices
a. roșu;
b. portocaliu
c. roz.
39/50

39. Care dintre speciile enumerate pot fi utilizate în aliniamentele din parcuri şi grădini:

Hint: 2 choices
a. Juniperus virginiana;
b. Cotoneaster dammeri;
c. Chamaecyparis lawsoniana.
40/50

40. Alegerea speciilor pentru gardurile vii formale se face în funcție de:

Hint: 1 choice
a. rezistența exemplarelor la tunderi;
b. capacitatea acestora de lăstărire;
c. capacitatea acestora de înflorire.
41/50

41. Care dintre speciile enumerate pot fi utilizate pentru realizarea gardurilor vii cu rol de protecție:

Hint: 2 choices
a. Cupressocyparis leylandii;
b. Juniperus squamata;
c. Taxus baccata.
42/50

42. Care specie din genul Juniperus este cel mai des utilizată pentru amenajarea stâncăriilor:

Hint: 1 choice
a. Juniperus communis;
b. Juniperus virginiana;
c. Juniperus horizontalis.
43/50

43. Alegerea speciilor de graminee pentru decorul stâncăriilor se face în funcție de:

Hint: 2 choices
a. perioada de înflorire;
b. habitus;
c. forma, mărimea și culoarea frunzelor.
44/50

44. Compozițiile vegetale policrome în cadrul amenajărilor este important să fie amplasate în aproprierea câmpului vizual întrucât acestea:

Hint: 2 choices
a. evidențiază diferențele între culori;
b. estompează diferențele între culori;
c. ocupă arii mici.
45/50

45. Conturarea compozițiilor vegetale se poate realiza prin:

Hint: 1 choice
a. utilizarea unui fundal;
b. o bordură de plante de talie mică;
c. integrarea în compoziții a stâncilor.
46/50

46. Interpunerea nonculorii albe în compozițiile vegetale permite:

Hint: 1 choice
a. asocierea mai multor culori;
b. crearea de contraste;
c. legătura între culorile care nu se acordă.
47/50

47. Asocierea speciilor de graminee în compozițiile vegetale se în funcție de :

Hint: 2 choices
a. perioada acestora de decor;
b. ritmul de creștere;
c. talia acestora.
48/50

48. Cel mai important criteriu de selecție a speciilor de graminee este dictat de:

Hint: 2 choices
a. locul în care urmează să fie amplasate;
b. perioada de înflorire;
c. perioada de decor.
49/50

49. Speciile de graminee cu frunze gri, se asociază cel mai armonios în compoziții vegetale cu plante având flori de culoare:

Hint: 3 choices
a. roz deschis;
b. lila;
c. mov.
A
50/50

50. Care specie din genul Festuca are frunzele de culoarea gri:

Hint: 1 choice
a. Festuca arundinacea;
b. Festuca glauca;
c. Festuca rubra.