TEST DOAN

DOAN TNCSHCM lop doi tuong doan truong cao dang kinh te ky thuat Or drag a file from your computer on to this space. Document file types supported: pdf Images file types supported: jpg, jpeg, jpe, gif, png Video file types supported: avi, flv, mkv, mov, mp4, mpg, mpeg, m4v, swf, webm, wmv A maximum number of 5 files can be uploaded at a time.

published on August 21, 20182 responses 0

Thanh niên tiêu biểu của Đoàn Thanh Niên là:

Lý Tự Trọng
Trần Quốc Toản
Lê Mỹ Nhân
Qúach Thuỳ Trang

Tuổi vào Đoàn Thanh niên hiện nay là

15
16
20
22

Năm nào thành lập đoàn thanh niên cộng sản HCM?

1992
1930
1911
1932

Ngày nào được chọn làm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM?

30/4
15/4
26/3
09/01

Chế độ Đoàn phí của Đoàn viên là:

Hàng năm
Hàng tháng
Hàng Quý
Miễn phí