Design in peisagistica

White sand and gravel have long been a feature of Japanese gardens. In the Shinto religion, it was used to symbolize purity and was used around saints, temples and palaces.

published on June 23, 20202 responses 0
Next »
1/50

34. Respectăm stilul modern al unui spațiu urban dacă delimităm plantațiile folosind:

Hint: 1 choice
a. bârne rustice din lemn nefinisat
b. borduri decorative din granit
c. sfoară împletită din fibre de bambus
2/50

20. Traversarea apelor se poate face pe:

Hint: 1 choice
a. pontoane
b. cheiuri
c. poduri
3/50

35. Pentru a facilita o circulație relaxantă și securizată, promenadele urbane ar trebui să fie:

Hint: 1 choice
a. dalate cu materiale lucioase
b. dalate cu materiale antiderapante cu rugozitate medie
c. dalate cu pietre de râu neregulate și bombate
4/50

37. Este corect să amplasăm băncile pentru odihnă într-o piață urbană:

Hint: 1 choice
a. în jurul importantei statui istorice din piață
b. în jurul bazinului decorativ din centrul pieței
c. adiacent spațiilor plantate din piața urbană
5/50

44. În iluminatul artificial contrastele mari de culoare, lumină și întuneric pot crea:

Hint: 1 choice
a. efecte de visare
b. efecte odihnitoare de liniște
c. efecte agresive de distrugere a armoniei
6/50

33. Într-un vechi cadru urban istoric ar fi judicios să se folosească preponderent:

Hint: 1 choice
a. materialele artificiale
b. materialele plastice
c. materialele naturale
7/50

29. Gradenele sunt obiecte de mobilier cu rol preponderent:

Hint: 1 choice
a. multifuncţional
b. simbolic
c. decorativ
8/50

22. Suprafețele de apă cu jocuri de lumini subacvatice au apărut:

Hint: 1 choice
a. în perioada antică
b. în secolul XX
c. în perioada Renașterii
9/50

47. Putem obține jocuri interesante de lumină solară și umbre folosind:

Hint: 1 choice
a. compoziții cu pergole și vegetație cu siluete înalte
b. covoare vegetale presărate cu tufe florale
c. suprafețe de dalaje decorative și covoare vegetale
10/50

9. Concordanța este folosită în compozițiile peisagistice:

Hint: 1 choice
a. pentru integrarea compoziției în peisajul existent
b. pentru a anihila trăsăturile originale ale peisajului
c. pentru a crea concurență între punctele de interes
11/50

48. Folosirea sunetelor în arta grădinilor s-a practicat în mod special:

Hint: 1 choice
a. în grădinile din Renaștere
b. în grădinile medievale chineze și japoneze
c. în grădinile rustice populare din România
12/50

38. Amplasarea corectă a băncilor pentru odihnă pe o alee dalată se face:

Hint: 1 choice
a. în spațiul verde de lângă dalaj
b. pe suprafața dalată de lângă spațiul verde
c. jumătate pe dalaj, jumătate în spațiul verde
13/50

39. Între două banchete de odihnă amplasate față în față este corect să lăsăm:

Hint: 1 choice
a. 0,40 - 0,70 metri
b. 1,50 – 2,00 metri
c. 0,30 – 0,50 metri
14/50

45. Pentru a obține efecte de liniştire psihică în amenajările peisagere este adecvată:

Hint: 1 choice
a. folosirea de jeturi dinamice și perdele de apă
b. crearea de jocuri de lumini colorate intens și jocuri dinamice de apă
c. crearea unor oglinzi de apă înconjurate de vegetație în culori pastelate
15/50

43. Pentru a crea efecte de dinamizare şi energizare în amenajările peisagere este adecvată:

Hint: 1 choice
a. folosirea combinației culorilor reci și neutre
b. folosirea culorilor calde combinate cu neutre
c. folosirea jocurilor de culori reci în gradații pastelate
16/50

24. Reabilitarea peisagistică utilitară a zonelor inundabile are ca efect major:

Hint: 1 choice
a. regenerarea economică a zonelor
b. crearea unui simbolism estetic
c. accentuarea dirijării perspectivelor
17/50

14. În cazul terenurilor cu pante accentuate ar fi adecvată:

Hint: 1 choice
a. eliminarea totală a denivelărilor
b. realizarea unor ample suprafeţe orizontale
c. terasarea judicioasă a pantelor
18/50

11. Pentru a scoate din monotonie un teren orizontal ar fi adecvată:

Hint: 1 choice
a. lărgirea suprafeţelor orizontale
b. crearea unor denivelări prin valonamente
c. eliminarea denivelărilor
19/50

18. Amenajările pentru plimbările de-a lungul apelor sunt reprezentate de:

Hint: 1 choice
a. poduri
b. cheiuri
c. trecerile pas cu pas
20/50

26. Elementele de mobilier care pot delimita judicios un spaţiu urban pentru întâlniri publice sunt:

Hint: 1 choice
a. coșurile de gunoi
b. jardinierele
c. împrejmuirile din bârne de lemn
21/50

23. Amenajările acvatice au efecte benefice asupra sănătății fizice:

Hint: 1 choice
a. datorită dirijării perspectivelor
b. datorită regenerării economice a zonelor
c. datorită ameliorării microclimatului urban
22/50

4. În design-ul peisager, succesiunile de ritmuri și pauze evidențiază în mod special:

Hint: 1 choice
a. simetria
b. asimetria
c. percepţia timpului
23/50

6. Terenul, vegetaţia, apele și obiectele de mobilier constituie:

Hint: 1 choice
a. funcții peisagistice
b. principii de design
c. elemente morfologice peisagistice de bază
24/50

46. Pentru a obține efecte de dinamizare şi energizare în amenajările peisagere este adecvată:

Hint: 1 choice
a. crearea unor oglinzi de apă și mobilier de odihnă în culori reci
b. crearea unor jocuri vegetale pe multiple paliere de înălțime, folosind culori calde
c. crearea unor compoziții vegetale orizontale în culori reci
25/50

32. Porticele și umbrarele au rolul preponderent:

Hint: 1 choice
a. de regenerare psiho-emoțională
b. de a oferi protecție
c. de reabilitare sanogenă
26/50

16. Cursul apelor naturale pe un teren orizontal determină:

Hint: 1 choice
a. cascade și trepte de apă
b. suprafețe liniștite cu oglinzi de apă
c. trasee acvatice cu denivelări
27/50

13. În cazul terenului convex o intervenţie peisageră adecvată ar fi :

Hint: 1 choice
a. defrişarea totală
b. eliminarea convexității
c. terasarea judicioasă
28/50

12. Terenul concav:

Hint: 1 choice
a. avantajează compoziţiile orizontale
b. determină perspective lungi dirijate pe axe drepte
c. oferă perspective favorabile focalizate spre centrul concavității
29/50

40. Într-un cadru urban istoric din perioada antică ar fi judicios să se amplaseze:

Hint: 1 choice
a. colonade istorice din piatră
b. colonade din metal eloxat
c. colonade rustice din lemn nefinisat
30/50

42. Pentru a crea efecte de liniştire psihică în amenajările peisagere este adecvată:

Hint: 1 choice
a. folosirea unor jocuri de culori calde
b. folosirea unor culori calde și reci în contraste accentuate
c. folosirea unor culori reci în gradații pastelate
31/50

36. Acoperirea estetică a decupajelor pentru vegetație din dalajele moderne este judicioasă în cazul:

Hint: 1 choice
a. folosirii de scânduri din lemn nefinisat și netratat
b. folosirii grilelor decorative metalice sau din beton
c. folosirii de dale din material plastic variat colorate
32/50

19. Pentru dinamizarea unor zone orizontale monotone propunem:

Hint: 1 choice
a. oglinzi de apă
b. jocuri de jeturi și trepte de apă
c. eliminarea traseelor acvatice denivelate
33/50

28. Elementele de mobilier care au rol preponderent simbolic sunt:

Hint: 1 choice
a. băncile și pergolele
b. statuile și obeliscurile
c. gradenele și stâlpii de iluminat
34/50

8. Perspectivele care dirijează privirea printr-un decupaj special au fost folosite prima oară:

Hint: 1 choice
a. în China și Japonia
b. în Italia
c. în Anglia
35/50

3. Circulaţiile de-a lungul aleilor determină în mod pregnant:

Hint: 1 choice
a. regenerarea ecologică urbană
b. percepţia timpului
c. accentuarea contrastelor
36/50

5. În grădinile chineze şi japoneze o tehnică specială de a pune în valoare puncte majore de interes constă în:

Hint: 1 choice
a. dirijarea perspectivei prin decupaje focalizate pe amenajări speciale
b. dirijarea perspectivei pe axe drepte și lungi
c. dirijarea perspectivei prin simetrizarea zonelor de interes
37/50

30. În amenajările peisagere pergolele au rolul preponderent:

Hint: 1 choice
a. de reabilitare sanogenă
b. de a direcţiona și proteja circulaţiile
c. de a accentua simbolismul estetic
38/50

17. Care sunt cele două funcţiuni majore ale podurilor şi podeţelor:

Hint: 1 choice
a. utilitară şi estetică
b. economică şi de regenerare
c. simbolică și de recreere
39/50

21. Terenul în pantă determină formarea unor:

Hint: 1 choice
a. oglinzi de apă ample
b. suprafețe acvatice orizontale
c. trasee acvatice cu denivelări
40/50

2. Timpul, cea de a patra dimensiune, poate fi perceput în creaţiile peisagere mai ales datorită:

Hint: 1 choice
a. mascării imaginilor de pe trasee
b. filtrării punctelor de interes de pe alei
c. circulației pe trasee cu ritmuri de puncte de interes
41/50

50. Fântânile decorative cu lumini colorate și jocuri de jeturi de apă pe fond muzical au fost create:

Hint: 1 choice
a. în epoca Renașterii
b. în secolul XX
c. în epoca medievală
42/50

31. Rolul zidurilor decorative în peisagistică:

Hint: 1 choice
a. de reabilitare sanogenă
b. decorativ și utilitar
c. de regenerare psiho-emoțională
43/50

10. Contrastul este folosit în compozițiile peisagistice:

Hint: 1 choice
a. pentru a anihila trăsăturile originale ale peisajului
b. pentru a scoate din monotonie un peisaj anost
c. pentru a crea tensiuni de percepție a elementelor
44/50

27. Elementele de mobilier care au rol preponderent utilitar sunt:

Hint: 1 choice
a. statuile și obeliscurile
b. basorelifurile și plăcile votive
c. băncile și stâlpii de iluminat
45/50

15. Infrastructurile tehnico-edilitare de pe un teren sunt reprezentate de:

Hint: 1 choice
a. rețele supraterane
b. rețele subterane
c. rețele aeriene
46/50

41. Care este combinația adecvată de elemente pentru o compoziție în stil liber peisager:

Hint: 1 choice
a. crearea unui lac cu o insulă și jocuri vegetale naturaliste
b. amplasarea unui umbrar modern din beton, înconjurat de vegetaţie fasonată geometric
c. amplasarea unor moduli cubici pe o suprafață cu dalaje din pătrate colorate
47/50

1. Rolul preponderent al axelor în creaţiile peisagere:

Hint: 1 choice
a. dezvăluie şi filtrează
b. maschează şi accentuează
c. direcţionează, ordonează şi unifică
48/50

7. Simetria poate fi percepută mai ales:

Hint: 1 choice
a. prin mascarea imaginilor
b. faţă de un ax sau un punct central de interes
c. prin filtrarea imaginilor
49/50

25. Amenajările dinamice cu multiple jocuri de apă:

Hint: 1 choice
a. produc depresie psihică
b. agresează sonor
c. dinamizează pozitiv starea psihică
50/50

49. Care din următoarele compoziții sunt în stil liber peisager:

Hint: 1 choice
a. compoziții vegetale fasonate sub formă de cuburi și sfere
b. compoziții având jocuri de mobilier cubic și dalaje pătrate
c. compoziții cu grădini de apă și stâncării