Kuiz 1 - Asas Rangkaian Komputer

Kuiz 1 - Asas Rangkaian Komputer

Kuiz ini akan menguji pengetahuan & pemahaman pelajar tentang Asas Rangkaian Komputer. Sila baca dengan teliti dan jawab semua 15 soalan. Markah LULUS ialah 10.

published on March 16, 201536 responses 0 3.0★ / 5
Next »
1/15

1. Rangkaian komputer bermaksud sambungan dua atau lebih ___________________ yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya.

perisian
perkakasan
server
komputer
2/15

2. Nyatakan kelas rangkaian bagi KELAS 1.

2. Nyatakan kelas rangkaian bagi KELAS 1.
LAN
PAN
MAN
WAN
3/15

3. Berikut adalah faedah rangkaian KECUALI

Berkongsi fail
Berkongsi perisian
Mengurangkan kos
Pemindahan server
4/15

4. Komponen ini berfungsi mengedarkan paket dan blok data. Pilih komponen yang dimaksudkan.

Switch
NIC Card
Modem
Ethernet
5/15

5. Router ialah salah satu komponen rangkaian. Nyatakan fungsi ROUTER.

Membolehkan pengguna dihubungkan dengan ISP.
Mengubungkan dua atau lebih rangkaian.
Membenarkan komputer menghantar dan menerima isyarat elektrikal yang difahami komputer lain.
Membolehkan penghantaran data dari satu peranti ke peranti rangkaian yang lain.
6/15

6. Komponen ini diperlukan bagi membolehkan penghantaran data dari satu peranti rangkaian yang peranti yang lain. Nyatakan komponen yang dimaksudkan berdasarkan gambarajah di bawah.

6. Komponen ini diperlukan bagi membolehkan penghantaran data dari satu peranti rangkaian yang peranti yang lain. Nyatakan komponen yang dimaksudkan berdasarkan gambarajah di bawah.
Ethernet
Fiber Optik
Hub
Switch
7/15

7. Senibina rangkaian adalah ciri-ciri rekabentuk rangkaian komputer dan sistem komunikasi yang merangkumi konfigurasi dan strategi yang digunakan. Nyatakan senibina bagi pada gambarajah di bawah.

7. Senibina rangkaian adalah ciri-ciri rekabentuk rangkaian komputer dan sistem komunikasi yang merangkumi konfigurasi dan strategi yang digunakan. Nyatakan senibina bagi pada gambarajah di bawah.
Peer-to-peer
Client-Server
Client-Client
Server-Server
8/15

8. Topologi rangkaian merujuk kepada cara susunan atau konfigurasi fizikal computer dengn komputer yang lain atau dengan peranti lain di dalam sesuatu rangkaian kawasan setempat (LAN). Nyatakan topologi bagi pada gambarajah di bawah.

8. Topologi rangkaian merujuk kepada cara susunan atau konfigurasi fizikal computer dengn komputer yang lain atau dengan peranti lain di dalam sesuatu rangkaian kawasan setempat (LAN). Nyatakan topologi bagi pada gambarajah di bawah.
Bulatan
Bintang
Cincin
Poligon
9/15

9. Topologi rangkaian merujuk kepada cara susunan atau konfigurasi fizikal computer dengn komputer yang lain atau dengan peranti lain di dalam sesuatu rangkaian kawasan setempat (LAN). Nyatakan topologi bagi pada gambarajah di bawah.

9. Topologi rangkaian merujuk kepada cara susunan atau konfigurasi fizikal computer dengn komputer yang lain atau dengan peranti lain di dalam sesuatu rangkaian kawasan setempat (LAN). Nyatakan topologi bagi pada gambarajah di bawah.
Bulatan
Bintang
Cincin
Poligon
10/15

10. Server merupakan bahagian terpenting dari sesebuah jaringan. Dengan adanya server maka seluruh permintaan client akan dapat dilayani. Nyatakan jenis server bagi gambarajah di bawah.

10. Server merupakan bahagian terpenting dari sesebuah jaringan. Dengan adanya server maka seluruh permintaan client akan dapat dilayani. Nyatakan jenis server bagi gambarajah di bawah.
File server
Database server
Web server
Application server
11/15

11. Server merupakan bahagian terpenting dari sesebuah jaringan. Dengan adanya server maka seluruh permintaan client akan dapat dilayani. Nyatakan jenis server bagi gambarajah di bawah.

11. Server merupakan bahagian terpenting dari sesebuah jaringan. Dengan adanya server maka seluruh permintaan client akan dapat dilayani. Nyatakan jenis server bagi gambarajah di bawah.
File server
Database server
Web server
Application server
12/15

12. Pengkomputeran Awan merupakan storan maklumat berkomputer yang mengandungi rangkaian penyimpanan, pemprosesan, memori, fail perisian ‘awan’ yang semuanya dilaksanakan atas permintaan anda sendiri. Antara berikut yang manakah BUKAN aplikasi perkomputeran mega?

Facebook
Dropbox
Microsoft 365
Microsoft Office 2010
13/15

13. European Telecommunications Standards Institute (ETSI) telah ditubuhkan. Peranannya adalah untuk menyediakan Global System for Mobile Communications (GSM) yang standard bagi jaringan radio telefon digital. PAda tahun apakah ia ditubuhkah?

1968
1978
1988
1998
14/15

14. GPRS ialah paket berorientasikan perkhidmatan data mudah alih untuk system komunikasi selular 2G dan 3G. Nyatakan nama penuh bagi GPRS.

General packet radio service
Global packet radio service
General packet radio survey
Global packet radio survey
15/15

15. Ia merupakan sebuah standard untuk komunikasi tanpa wayar berkelajuan tinggi untuk telefon mudah alih dan terminal data. Nyatakan standard yang dimaksudkan

4G LTE
4G
3G
EDGE