Akreditacija

Akreditacija

Bandomasis akreditacijos testas pirmakursiams, kurio rezultatai parodys, ar esate pakankamai pasiruošę laikyti visuotinę KTU SA akreditaciją spalio 23 dieną.

published on October 19, 20185 responses 0
Akreditacija
Next »
1/20

Pasirinkite šio žmogaus pareigas ir pavardę.

Pasirinkite šio žmogaus pareigas ir pavardę.
Studijų prorektorius, Jonas Čeponis
Dekanas Eugenijus Valatka
Rektorius Eugenijus Valatka
2/20

Kokie komitetai yra KTU Senate? (pasirinkite vieną ar daugiau)

Hint: 4 choices
Mokslo ir inovacijų komitetas
Studijų komitetas
Akademinių procesų komitetas
Studentų reikalų komitetas
Strateginės plėtros ir finansų komitetas
3/20

Kiek kainuoja skolos lapelis?

Skolos lapelis kainuoja 20 EUR, egzamino – 30 EUR.
Skolos lapelis kainuoja 30 EUR, egzamino – 20 EUR.
Skolos lapelis kainuoja 15 EUR.
4/20

Kurią funkciją priskirtumėte SKVC?

Konsultavimas apie Lietuvos ir užsienio švietimo sistemas.
Vidinis Aukštojo mokslo įstaigos vertinimas.
Lietuvos Aukštojo mokslo pritaikymas užsienio standartams.
5/20

Kada galima pasiankstinti egzaminų sesiją?

Ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki sesijos.
Ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki sesijos.
Ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki sesijos.
6/20

Kokia yra KTU SA vizija?

Kiekvienas KTU studentas- kuriantis pilietis, atsakingas visuomenės lyderis.
Kiekvienas KTU studentas, aktyvus ir kuriantis pilietis, atsakingas visuomenės lyderis.
Kiekvienas KTU studentas, atkaklus ir kuriantis pilietis, atsakingas visuomenės lyderis.
7/20

Kas yra ECTS?

Elektroninė kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema.
Europinė kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema.
Bendroji modulių perkėlimo ir kaupimo sistema.
8/20

Kokios yra KTU SA vertybės?

Atsakomybė, Lyderystė, Bendrumas, Iniciatyvumas, Sąžiningumas, Atvirumas
Atsakomybė, Lyderystė, Bendrumas, Iniciatyvumas, Sumanumas, Atvirumas
Atsakomybė, Lyderystė, Bendradarbiavimas, Iniciatyvumas, Sąžiningumas, Atvirumas
9/20

Kur galima rasti studentų ir dėstytojų teises ir pareigas ?

Akademinės etikos kodekse
LR Mokslo ir studijų įstatyme
Laikinajame akademiniame reguliamine
10/20

Haris Poteris pametė savo LSP ir nenori užsisakyti naujo. Kokio dydžio baudą jam teks sumokėti tokiu atveju?

37,75 EUR bauda
36,75 EUR bauda
37,65 EUR bauda.
11/20

Kokio dydžio yra tikslinė išmoka specialiesiems neįgaliųjų studentų poreikiams tenkinti?

121,6 eur/mėn
76,46 eur/mėn
123,5 eur/mėn
12/20

Kokios Universitete galimos studijų formos?

Nuolatinė, papildoma arba gretutinė studijų forma.
Bakalauro, magistro ir daktaro.
Nuolatinė, papildoma arba ištęstinė studijų forma.
13/20

Koks yra aukščiausias KTU valdymo organas?

Senatas.
Taryba.
Parlamentas.
14/20

Onutė praėjus atsiskaitymui nusprendė, kad galėjo būti neteisingai įvertinta dėl prastų santykių su dėstytoju. Per kiek laiko Onutė turėtų pateikti apeliaciją?

Per tris darbo dienas nuo įvertinimo paskelbimo.
Per tris darbo dienas nuo atsiskaitymo.
Per 5 darbo dienas nuo įvertinimo paskelbimo.
15/20

Kęstutis iš pigesnės bendrabučio vietos persikėlė į brangesnę. Ką tokiu atveju jam reikia daryti?

Nieko nereikia daryti.
Kreiptis į bendrabučio pirmininką.
Reikia sumokėti pradinio įnašo skirtumą.
16/20

Kokio dydžio yra rektoriaus vienkartinė skatinamoji stipendija?

250 eur/mėn
Iki 3 BSI
Iki 8 BSI
17/20

Kike trunka akademinės atostogos dėl nėštumo ir gimdymo?

56 kalendorinės dienos iki gimdymo ir 70 kalendorinių dienų po gimdymo
70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo
76 kalendorinės dienos iki gimdymo ir 50 kalendorinių dienų po gimdymo
18/20

Kelias skatinamąsias stipendijas per šį semestrą gali gauti pirmosios pakopos studentas Petras?

Neribotą skaičių
Tik 1
Pirmosios pakopos studentas negali gauti skatinamosios stipendijos
19/20

Kurį iš šių tikslų priskirtumėte Blonijos Procesui?

Lietuvos Aukštojo mokslo konkurencingumo Europos rinkoje skatinimas.
Bendros Europos Aukštojo mokslo erdvės kūrimas.
Lituvos Aukštojo mokslo erdvės kūrimas.
20/20

Doktorantūros studentas Erikas planuoja išeiti akademinių atostogų dėl praktikos uždienyje. Kas jam suteiks įsakymą dėl akademinių atostogų?

Studijų prorektorius.
Mokslo prorektorius.
Fakulteto dekanas.