proizvodne

priprema za završni iz proizvodnih tehnologija blablalakgfsiuhgirhgoisdhgjvkdgosihi

published on June 25, 201812 responses 0

Kod lijevanja koriste se slijedeće vrste kalupa

dopajanje odljevka poduzima se radi eliminiranja pojave smanjenja dimenzija pri stezanju odljevka

T
N
bo

Postupci ooč uobičajeno dolaze na početku proizvodnog lanca,tj.prije postupaka primarnog oblikovanja

T
N
bo

Kod tokarenja glavno gibanje vrši alat

T
N
bo

Rezni alat ne može imati :

kriterij istrošivosti kod fine(završne obrade)

VB
Vc
V

posmak se kod tokarenja izražava u

limenka se oblikuje:

modul skrućivanja za kocku s koje se toplina odvodi preko 4 površine iznosi:

radi lošeg taljenja metala i slitina s visokim talištem,za njihovo tlačno lijevanje koriste se strojevi s vrućom komorom

T
N
bo

Tlačni lijev omogućuje veću dimenzijsku točnost i finije površine nego li se mogu postići bilo kojim drugim postupkom lijevanja

T
N
bla

modul skrućivanja za kvadar s kojeg se toplina odvodi preko 4 latentne površine iznosi:

modul skrućivanja vrata ovisi o presjeku,a ne njegovoj duljini

T
N

kod kojeg st.djelovanja je moguća aditivnost?

deformabilnost je veća za:

vlačno naprez.
tlačno naprez.

uloga vijenca:

izvođenjem postupaka oblikovanja deformiranjem pri povišenoj brzini :

izvođenjem postupaka oblikovanja deformiranjem pri povišenoj temp. postižu se sljedeći uvjeti:

u usporedbi 2 materijala,onaj sa većim modulom elastičnosti ima i veću krutost

T
N

topli postupci oblikovanja deformiranjem provode se radi poželjnog očvršćivanja izratka

N
T

brzina deformiranja mjeri se u:

nacrtati kf dijagram i izraziti kfsr

kad nacrtaš klikni ovo :)
ovaj je krivi.

nacrtati shemu istosmjernog ekstrudiranja i pripadajuće sheme gl.naprezanja i deform.

kad nacrtaš klikni ovo :)
ovo ne

kod brušenja tvrdih materijala koriste se

tvrde brusne ploče
mekane brusne ploče
svejedno

cd-i se izrađuju

dubokim vučenjem
injekcijskim prešanjem
valjanjem

veliki faktor sabijanja strugotine ukazuje na slabu obradivost ,odnosno na veliki utrošak energije na deformaciju

T
N

kod manjeg koef.trenja veća je i temp.rezanja

T
N

kod većeg kuta ravnine smicanja i sila rezanja je veća

T
N

općenito su najpoželjniji slučajevi sa lomljenom strugotinom

T
N

kod glodanja glavno gibanje ima

nacrtati naprezanje na prednjoj površini alata

kad nacrtaš klikni ovo
ovo ne

nacrtati merchantovu kružnicu(sa pozitivnin i negativnin kuton rezanja)

kad nacrtas klikni tu:)
ne budi seronja nego nacrtaj pa hoj napred.

provlačenje služi za proizvodnju šipki,traka,cijevi,boca i žica,i to ugl za promjenu oblika promjera i debljine stijenke,a rijeđe i za promjenu oblika presjeka

N
T

Taylorova jednadžba postojanosti alata:(dojde inace nesto na m al pisi obicno)

Kod alatnih stojeva koji omogućavaju vrlo brzu zamjenu i podešavanje alata ,optimalna postojanost oštrice alata može biti svega _______min

USM se na temelju vrste energije kojom se direktno primjenjuje na obradak u svrhu donošenja materijala može kvalificirati kao

kemijski proces
mehanički proces
toplinski proces

koef sabijanja strugotine kao mjera njezine deformacije kreće se od 0<Q<1

T
N

Utvrđeno je da efektivni prednji kut alata kod kosog rezanja veći od normalnog prednjeg kuta alata kod ortogonalnog rezanja.To znači da je i sila kosog rezanja veća od sile ortogonalnog rezanja.

N
T

pri velikim brzinama rezanja najviše se topline odvodi:

nacrtati područje oblikovanja deformacijom.

kad nacrtaš si gotov bravo.
ne na ovo kliknut