Ambientari peisagistice

White sand and gravel have long been a feature of Japanese gardens. In the Shinto religion, it was used to symbolize purity and was used around saints, temples and palaces.

published on June 23, 20203 responses 0
Next »
1/45

27. În cazul unei coline plantate considerăm că s-a accentuat forma existentă prin:

Hint: 1 choice
a. construirea unui tunel prin străpungerea colinei
b. plantarea unei grupări de arbori înalți pe vârful colinei
c. defrișarea vegetației și excavarea colinei
2/45

23. Parcurile tehnico-ştiinţifice constituie zone care au preponderent:

Hint: 1 choice
a. caracter utilitar
b. caracter de relaxare și distracție
c. tematică specializată
3/45

13. Spaţiile verzi din incinta dotărilor sanitare reprezintă zone:

Hint: 1 choice
a. cu acces nelimitat
b. cu acces limitat
c. fără acces
4/45

32. Principiul unității în diversitate propune:

Hint: 1 choice
a. introducerea de elemente contrastante
b. crearea de unitate stilistică
c. soluții de conversie peisagistică
5/45

1. Din cadrul mediului artificial fac parte:

Hint: 1 choice
a. zonele cu aşezări umane
b. zonele cu păduri seculare
c. zonele naturale protejate
6/45

44. Care din următoarele lucrări de execuție sunt enumerate în ordinea corectă:

Hint: 1 choice
a. organizarea șantierului, executarea lucrărilor de demolare, plantarea florilor și ierburilor decorative
b. executarea drumurilor carosabile, trasarea şi execuţia aleilor pietonale, execuţia amplasării mobilierului
c. plantarea florilor și ierburilor decorative, mobilarea terenului cu toate obiectele, execuţia lucrărilor subterane
7/45

45. Care din următoarele lucrări de execuție sunt enumerate în ordinea corectă:

Hint: 1 choice
a. mobilarea terenului cu toate obiectele, realizarea lucrărilor subterane, execuţia aleilor pietonale
b. plantarea florilor și ierburilor decorative, executarea lucrărilor de plantări a arborilor și arbuștilor noi, execuţia aleilor pietonale
c. executarea lucrărilor de demolare, curăţarea terenului, realizarea lucrărilor tehnice subterane
8/45

10. Amenajările peisagistice pun în valoare frumusețea spaţiilor urbane mai ales prin:

Hint: 1 choice
a. funcţia de recreere
b. funcţia socială
c. funcţia estetică
9/45

9. Peisagistica favorizează contactele sociale între locuitori mai ales prin:

Hint: 1 choice
a. funcţia sanitar–igienică
b. funcţia socială
c. funcţia estetică
10/45

7. Subtipurile de peisaj sunt reprezentate corect de:

Hint: 1 choice
a. oceane
b. păduri de foioase
c. dealuri
11/45

39. În vederea execuției orice proiect tehnic peisagistic trebuie să conţină:

Hint: 1 choice
a. documentație scrisă şi desenată
b. doar documentație scrisă
c. doar planșe desenate
12/45

29. Putem crea denivelări și perdele vegetale pentru a contribui la:

Hint: 1 choice
a. limitarea vederii şi protejarea sitului de zgomote
b. distrugerea formei naturale
c. conservarea formei naturale
13/45

37. În cazul în care proiectul peisagistic prevede elemente construite complexe:

Hint: 1 choice
a. nu trebuie obţinut Certificatul de Urbanism
b. trebuie obţinute Certificatul de Urbanism și Autorizația de Construire
c. nu trebuie obţinută Autorizaţia de Construire
14/45

31. Principiul proiectării peisagistice organice propune în mod special:

Hint: 1 choice
a. accentuarea valorii estetice
b. adaptarea optimă a funcţiunilor la necesitățile amplasamentului
c. introducerea de elemente dominante
15/45

43. Care din următoarele lucrări de execuție sunt enumerate în ordinea corectă:

Hint: 1 choice
a. organizarea șantierului, executarea lucrărilor de demolare, curăţarea terenului
b. executarea lucrărilor de demolare, curăţarea terenului, plantarea florilor și ierburilor decorative
c. mobilarea terenului cu toate obiectele, execuţia aleilor pietonale, realizarea lucrărilor subterane
16/45

38. Pentru finalizarea temei de proiectare pentru amenajări de mare amploare amplasate pe terenuri publice:

Hint: 1 choice
b. nu sunt necesare extrase din prevederile PUG pentru zona respectivă
a. sunt necesare extrase din prevederile PUG pentru zona respectivă
c. nu este necesar studiul de mediu
17/45

19. Spaţiile verzi aferente zonelor culturale reprezintă zone:

Hint: 1 choice
a. cu acces nelimitat
b. cu acces limitat
c. fără acces
18/45

25. Amenajările de accentuare a formei naturale a peisajelor existente contribuie la:

Hint: 1 choice
a. alterarea formei naturale
b. valorificarea elementelor caracteristice ale formei naturale
c. distrugerea formei naturale
19/45

40. Documentația scrisă a unui proiect tehnic peisagistic trebuie să conțină:

Hint: 1 choice
a. doar un memoriu general
b. memoriul general și memorii de specialitate
c. doar memoriile de specialitate
20/45

21. Zonele verzi de consolidare a terenurilor alunecătoare au preponderent:

Hint: 1 choice
a. caracter utilitar
b. caracter de relaxare și distracție
c. tematică specializată
21/45

16. Piețele publice și esplanadele pietonale reprezintă zone:

Hint: 1 choice
a. cu acces nelimitat
b. cu acces limitat
c. cu acces restricționat/fără acces
22/45

42. Planșele unui proiect tehnic peisagistic trebuie să conțină:

Hint: 1 choice
a. doar prezentări 3D
b. doar planuri cotate și detaliate
c. planuri cotate și detaliate precum și planșe de prezentare 3D
23/45

5. Tipurile majore de peisaj sunt reprezentate corect de:

Hint: 1 choice
a. munți
b. dealuri
c. izvoare
24/45

36. Un peisaj cu ample suprafețe orizontale ar putea fi optimizat prin:

Hint: 1 choice
a. accentuarea orizontalităţii suprafețelor existente
b. eliminarea denivelărilor
c. crearea de jocuri volumetrice
25/45

11. Peisagistica poate contribui la refacerea zonelor urbane degradate mai ales prin:

Hint: 1 choice
a. funcţia de recreere
b. funcţia estetică
c. funcţia utilitară, economică şi de protecţie
26/45

41. Documentația desenată a unui proiect tehnic peisagistic trebuie să conțină:

Hint: 1 choice
a. planșe cu situația existentă, planșe generale și detaliate ale propunerilor
b. releveul situației existente și planșele de propuneri generale
c. doar planșele cu propuneri detaliate
27/45

22. Zonele turistice au preponderent:

Hint: 1 choice
a. caracter utilitar
b. caracter de relaxare și distracție
c. tematică specializată
28/45

14. Incintele bazelor private dendro-floricole reprezintă zone:

Hint: 1 choice
a. cu acces nelimitat
b. cu acces limitat
c. cu acces restricționat /fără acces
29/45

17. Spaţiile verzi aferente staţiunilor balneo-climaterice reprezintă zone:

Hint: 1 choice
a. cu acces nelimitat
b. cu acces limitat
c. cu acces restricționat/fără acces
30/45

35. Într-un peisaj major, precum muntele, putem crea o relaţie de concordanţă prin:

Hint: 1 choice
a. adaptarea la cadrul montan a tuturor elementelor proiectate
b. proiectarea de contraste pentru tensionarea percepțiilor
c. introducerea unor elemente care să domine peisajul existent
31/45

8. Amenajările peisagistice pot lega sau unifica zonele urbane mai ales prin:

Hint: 1 choice
a. funcţia sanitar–igienică
b. funcţia urbanistică
c. funcţia utilitară, economică şi de protecţie
32/45

12. Amenajările peisagistice dezvoltă cunoașterea şi creativitatea mai ales prin:

Hint: 1 choice
a. funcţia educativă și instructiv-formativă
b. funcţia socială
c. funcţia de recreere
33/45

15. Spaţiile verzi din bazele sportive reprezintă zone:

Hint: 1 choice
a. cu acces nelimitat
b. cu acces limitat
c. fără acces
34/45

2. Din cadrul mediului natural fac parte:

Hint: 1 choice
a. zonele cu păduri seculare
b. zonele construite
c. zonele antropizate
35/45

30. În peisagistică, principiul eficienţei propune în mod special:

Hint: 1 choice
a. accentuarea expresivității prin contraste
b. evidențierea valorii estetice
c. identificarea soluțiilor judicioase de reabilitare peisagistică
36/45

6. Din tipurile minore de peisaj fac parte:

Hint: 1 choice
a. munții
b. oceanele
c. izvoarele
37/45

3. Din cadrul mediului de viaţă umană face parte:

Hint: 1 choice
a. mediul natural
b. mediul antropic
c. mediul cultural-spiritual
38/45

34. Relația de contrast constituie o metodă peisagistică eficientă pentru a obține:

Hint: 1 choice
a. dinamizarea unui peisaj monoton
b. tensiuni în percepția elementelor existente
c. concurență între elementele existente și cele propuse
39/45

18. Spaţiile verzi din incintele aeroporturilor private reprezintă zone:

Hint: 1 choice
a. cu acces nelimitat
b. cu acces limitat
c. cu acces restricționat /fără acces
40/45

4. Din peisajul antropic fac parte:

Hint: 1 choice
a. zonele cu păduri seculare
b. peisajele industriale
c. peisajele naturale protejate
41/45

33. Principiul armoniei amenajărilor peisagistice propune

Hint: 1 choice
a. crearea unor tensiuni de percepție
b. crearea unor proporții judicioase între elementele peisagistice folosite
c. introducerea de elemente contrastante
42/45

28. Putem crea denivelări-mici coline plantate cu scopul de a contribui la:

Hint: 1 choice
a. distrugerea formei naturale
b. scoaterea din monotonie a unei zone orizontale
c. eliminarea elementelor distonante
43/45

26. Distrugerea formei naturale a unui peisaj colinar apare în cazul:

Hint: 1 choice
a. plantării unor grupări vegetale necesare
b. excavării și aplatizării colinei
c. accentuării formei colinare
44/45

24. Centurile verzi care protejează zonele industriale au preponderent:

Hint: 1 choice
a. caracter utilitar
b. caracter de relaxare și distracție
c. tematică specializată
45/45

20. Grădinile zoologice și parcurile botanice constituie zone care au preponderent:

Hint: 1 choice
a. caracter utilitar
b. caracter de relaxare și distracție
c. tematică specializată