Istoria gradinilor

White sand and gravel have long been a feature of Japanese gardens. In the Shinto religion, it was used to symbolize purity and was used around saints, temples and palaces.

published on June 22, 20203 responses 0
Next »
1/30

18. Cele mai cunoscute grădini franceze renascentiste sunt:

Hint: 1 choice
Villa d’Este din Tivoli;
Villandry, Fontainebleau, Tuileries;
Alhambra și Generalife
2/30

25. Dintre numeroasele grădini baroce germane amintim:

Hint: 1 choice
a. grădinile Chantily, grădinile Boboli, grădinile palatului Nymphenburg
b. Marea grădină Herrenhausen, grădinile castelului Charlottenburg, grădinile palatului Nymphenburg;
c. Vaux-le-Vicomte, Versailles, grădinile castelului Charlottenburg
3/30

Grădinile ornamentale ale Romei Antice au fost puternic influențate de:

Hint: 1 choice
arta grădinilor Greciei Antice;
b. arta grădinilor franceze;
c. arta grădinilor germane.
4/30

Caracteristicile grădinii baroce sunt:

Hint: 1 choice
ornamentare bogată, spațialitate și caracter grandios, dinamismul formelor, perspective focalizate pe pe elemente de interes exterior, spectaculozitatea formelor apei;
vegetație simplă, redusă, perspective orientate în interior;
axa longitudinală și axele transversale au aceeași importanță, jocuri de apă simple
5/30

Grădinile romane cuprindeau:

Hint: 1 choice
a. numai specii de arbori și statui
b. fântâni cu jocuri de apă, bazine, statui, coloane, bănci;
c. numai specii floricole și bănci.
6/30

Grădinile din perioada antichității se caracterizează prin:

Hint: 1 choice
Stil liber peisager;
stil geometric;
Stil mixt
7/30

23. Cel mai renumit parc francez caracteristic perioadei baroce este:

Hint: 1 choice
Villa d’Este din Tivoli;
b. Boboli;
c. Versailles
8/30

8. Romanii utilizau în grădni:

Hint: 1 choice
a. numai specii de plante din flora spontană autohtonă;
b. atât specii de plante din flora spontană autohtonă, cât și aduse din diferite țări ale imperiului
c. numai specii de plante aduse din diferite țări ale imperiului.
9/30

14. Grădinile Alhambrei din Granada sunt renumite pentru

Hint: 1 choice
a. îmbinarea artistică a apei și vegetației cu cadrul arhitectural; frumusețea liniilor și decorațiunilor specifice islamice;
b. utilizarea grotelor și statuilor;
c. vegetația predominant arboricolă și lipsa speciilor floricole.
10/30

Arhitectul florentin Leon Battista Alberti a preconizat noi principii de compoziții pentru grădina renascentistă italiană, cum ar fi:

Hint: 1 choice
a. grădina este separată de casă; vegetația este amplasată în stil liber peisager;
b. grădina și casa trebuie să formeze o unitate, grădina este o tranziție către casă, prezența în grădină a pieselor de artă topiară;
c. vegetația este amplasată în stil liber peisager și dirijată după arta topiară
11/30

15. Renașterea este un fenomen european ale cărui trăsături caracteristice s-au definit pentru prima dată în:

Hint: 1 choice
a. Italia;
b. Anglia;
c. Franța.
12/30

24. Le Nôdtre a realizat următoarele parcuri monumentale franceze:

Hint: 1 choice
a. Chantilly, Boboli;
b. Vaux-le-Vicomte, Versailles, Chantilly
Versailles, Chelsea.
13/30

10. Cele mai cunoscute grădini ale lumii antice sunt:

Hint: 1 choice
a. grădinile de la Versailles, grădinile de la Villa Lante;
b. grădinile suspendate din Babilon, gr ădinile lui Hadrian de la Tivoli;
c. grădinile de la Villa d’Este, grădinile Boboli din Florența
14/30

În grădinile japoneze munții au un rol foarte important, ei pot fi reprezentați prin:

Hint: 1 choice
a. ape și grote;
b. pământ și roci;
c. vegetație.
15/30

11. Grădina medievală cuprindea:

Hint: 1 choice
a. chioșcuri și pergole acoperite cu plante, volier ă, gr ădin ă de trandafiri;
b. numai statui și grote;
c. numai bănci și plante floricole.
16/30

4. În Egiptul antic se disting următoarele tipuri de grădini:

Hint: 1 choice
a. tip patio, de trandafiri, grădinile în stil peisager, sacre;
b. secretă, regală sau imperială, tip patio, grădini de legume
c. utilitară, sacră, deagrement-privată, regală sau imperială pe lângă palatele faraonilor
17/30

22. Dintre cele mai renumite grădini baroce italiene amintim:

Hint: 1 choice
a. Villa Lante, grădinile Nonsuch, grădinile Chelsea
b. Villa Doria Pamphili, Villa Aldobrandini, grădinile Boboli, Villa Gamberaia;
c. Villa d’Este din Tivoli, grădinile Villandry.
18/30

Constituirea grădinilor chinezești a fost făcută după cerințele armoniei celor șapte elemente:

Hint: 1 choice
a. pământ, cer, piatră, apă, clădiri, alee, plante;
b. metal, apă, pietre, om, plante, lemn, sticlă;
c. plante, pământ, sticlă, metal, lemn, aer, munte.
19/30

2. Grădinile din antichitate au avut la început scop:

Hint: 1 choice
a. utilitar;
b. estetic;
c. de agrement.
20/30

19. Cele mai cunoscute grădini germane renascentiste sunt:

Hint: 1 choice
Hortus Palatinus din Heidelberg
Villa d’Este din Tivoli, Tuileries
Boboli, Villandry
21/30

6. Grecii antici au introdus în amenajarea grădinilor:

Hint: 1 choice
a. plantele floricole și jocurile de apă;
b. grotele artificiale;
c. speciile de arbori și băncile.
22/30

Cele mai cunoscute grădini italiene renascentiste sunt:

Hint: 1 choice
Versailles, Boboli;
Villa Medici din Fiesole, Villa d’Este din Tivoli;
Cordoba, Villa Lante
23/30

Grădinile chinezești se caracterizează prin:

Hint: 1 choice
a. vegetația în plan principal, alei drepte, clădiri numeroase, jocuri de apă zgomotoase;
b. suprafețe întinse și neîmprejmuite, jocuri de apă zgomotoase, poduri ridicate în semicerc
c. alei sinuase, pagode, galerii de trecere între pavilioane și chioșcuri, ziduri cu porți ornamentale, ape liniștite și întinse, poduri ridicate în semicerc.
24/30

Cele mai renumite grădini baroce din Rusia sunt:

Hint: 1 choice
a. grădinile Boboli;
b. gr ădinile de la St Petersburg
Versailles.
25/30

5. Cele mai importante trăsături ale grădinelor din Egiptul Antic sunt:

Hint: 1 choice
forma rectangulară, închisă între ziduri, teren plan cu compartimentare geometrică, apa sub formă de bazine sau canale, dispunerea ordonată a vegetației și a elementelor construite;
b. plantații etajate din curmali, vegetația dispusă liber;
c. prezența a numeroase statui, mozaicuri, coloane, porticuri, vegetația tăiată după arta topiară.
26/30

Grădinile japoneze se caracterizează prin:

Hint: 1 choice
a.geometrism, vegetație predominant floricolă, apa liniștită, roci, statui, grote, alei drepte;
b. stil peisager liber, prezența potecilor și a compozițiilor de roci, apa liniștită, lanterne de piatră, ansambluri decorative de coloane de lemn, plante cu frunze persistente;
c. stil mixt, vegetație abundentă și dezordonată, grote, alei drepte.
27/30

12. Cele mai cunoscute grădini arabe din Spania Evului Mediu sunt:

Hint: 1 choice
a. grădinile de la Villa Lante, grădinile de la Villa d’Este;
b. grădinile din Cordoba, grădinile din Granada (Alhambra și Generalife);
c. grădinile din Granada, grădinile Boboli.
28/30

Cele mai cunoscute grădini engleze din perioada Renașterii sunt:

Hint: 1 choice
. grădinile Nonsuch, grădinile Tuileries;
grădinile Chelsea, grădinile Vilandry;
grădinile palatelor de la Hampton Court, Whitehall și Nonsuch.
29/30

3. Principalele caracteristici ale grădinilor mesopotamieme și persane antice sunt:

Hint: 1 choice
a. traseul geometric: caracter exuberant, abundență de plante exotice; lucrări hidraulice, irigații;
b. vegetația cu talie pitică; traseul geometric; volierele cu păsări mecanice;
c. dispunerea vegetației în manieră liberă, neregulată; prezența peșterilor și grotelor mitice.
30/30

13. Prima grădină islamică amenajată în Cordoba a fost:

Hint: 1 choice
a. Curtea mirților (Patio de Comares);
b. Curtea leilor (Patio de los Liones);
c. Curtea portocalilor (Patio de los Naranjos).