Arhitectura peisajului

White sand and gravel have long been a feature of Japanese gardens. In the Shinto religion, it was used to symbolize purity and was used around saints, temples and palaces.

published on June 23, 20203 responses 0
Next »
1/50

14. Precizați ponderea recomandată pentru zona de primire și de odihnă într-o pădure parc?

Hint: 1 choice
a. 10÷20%;
b. 25 %;
c. 15÷20%.
2/50

34. În amenajările peisagere de mici dimensiuni se recomandă a se utiliza:

Hint: 1 choice
a. arbori de talie mare şi mijlocie;
b. arbori de talie mijlocie;
c. arbori de talie mică şi mijlocie.
3/50

15. Care este procentul minim de vegetaţie care trebuie să se regăsească într-un parc sportiv?

Hint: 1 choice
a. minim 30 % din suprafaţa totală;
b. minim 25 % din suprafaţa totală;
c. minim 40 % din suprafaţa totală.
4/50

40. Menţionaţi care dintre speciile de mai jos prezintă coloraţia roşie a lujerilor în timpul sezonului rece?

Hint: 1 choice
a. Cornus stolonifera var. flaviramea;
b. Kerria japonica;
c. Cornus alba var. Sibirica.
5/50

23. În cazul unei amenajări în stil geometric pe un teren în pantă se impune realizarea de:

Hint: 1 choice
a. valonamente;
b. terase;
c. terase şi valonamente.
6/50

30. Suprafaţa minimă de parcare pentru un autoturism, în parcările din spaţiile verzi, trebuie să fie de:

Hint: 1 choice
a. 8 m2 ;
b. 10 ÷ 12 m2 ;
c. 16 m2.
7/50

Sistemul de distribuție a spațiilor verzi în pete se caracterizează prin:

Hint: 1 choice
a. dispunere sub formă de suită de pete de vegetație diseminate neregulat;
b. dispunere sub formă de suită de pete de vegetație diseminate regulat;
c. dispunere sub formă de suită de pete de vegetație.
8/50

26. Pentru un fir de circulaţie pietonală lăţimea drumului trebuie să fie:

Hint: 1 choice
a. 0,50 ÷ 0,70 m;
b. 0,50 ÷ 1,75 m;
c. 0,55 ÷ 0,75 m.
9/50

19. Pentru un copil de grădiniţă (vârsta 3 ÷ 6 ani) norma optimă de spaţiu verde este:

Hint: 1 choice
a. 15 m2 /copil;
b. 20 m2 /copil;
c. 25 m2 /copil.
10/50

Microclimatul urban se caracterizează prin:

Hint: 1 choice
a. temperaturi mai scăzute, umiditate atmosferică mai scăzută, curenți naturali de aer reduși;
b. temperaturi mai ridicate, umiditate atmosferică mai scăzută, curenți naturali de aer intenși;
c.temperaturi mai ridicate, umiditate atmosferică mai scăzută, curenți naturali de aer mai reduși.
11/50

45. Care dintre speciile dendrologice de mai jos se recomandă pentru amenajarea grădinilor alpine?

Hint: 1 choice
a. Quercus robur;
b. Pinus sylvestris;
c. Pinus mugo var. gnom.
12/50

42. Grupările de arbuşti se vor proiecta astfel:

Hint: 1 choice
a. din cel puţin 5 exemplare plantate la o distanţă de cel puţin 5 ori diametrul coroanei la maturitate;
b. din cel puţin 2 exemplare plantate la o distanţă de cel puţin 2 ori diametrul coroanei la maturitate;
c. din cel puţin 3 exemplare plantate la o distanţă de cel puţin 3 ori diametrul coroanei la maturitate.
13/50

36. Care dintre speciile de mai jos prezintă nuanţe roşcate sau roşii-purpurii la înfrunzire, primăvara?

Hint: 1 choice
a. Acer platanoides var. schwedleri;
b. Ginkgo biloba;
c. Alnus glutinosa.
14/50

27. Aleile situate de-a lungul cursului unei ape:

Hint: 1 choice
a. vor avea un traseu paralel cu malurile acesteia;
b. nu vor avea un traseu paralel cu malurile acesteia;
c. nu se vor proiecta.
15/50

22. Mărimea terenului unei viitoare amenajări peisagere condiţionează:

Hint: 1 choice
a. tipul amenajării;
b. scara de realizare a ansamblului peisagistic;
c. tipul amenajării şi scara de realizare a ansamblului peisagistic.
16/50

11. Parcul orășenesc se caracterizează prin următoarele:

Hint: 1 choice
a. suprafață mare (peste 20 ha) care serve ște pentru odihna pasivă și diverse alte activități (culturale, artistice, științifice, ș.a.);
b. suprafață mare (peste 30 ha) care servește pentru odihna pasivă și diverse alte activități (culturale,
artistice, științifice, ș.a.);
c. suprafață mare (până la 20 ha) care servește pentru odihna pasivă și diverse alte activități (culturale, artistice, științifice, ș.a.).
17/50

20. Stilul clasic în arhitectura peisajului se caracterizează prin:

Hint: 1 choice
a. trasee geometrice neregulate, obţinute prin asocierea liniilor drepte cu cele curbe;
b. trasee geometrice regulate, obţinute prin asocierea liniilor drepte cu cele curbe;
c. trasee geometrice obţinute prin asocierea liniilor drepte cu cele curbe.
18/50

16. Care este suprafaţa minimă recomandată pentru un parc sportiv pentru a putea deservi la 2000 ÷ 5000 de vizitatori?

Hint: 1 choice
a. minim 3 ha;
b. minim 4 ha;
c. minim 5 ha.
19/50

35. Sunt considerate forme dinamice următoarele forme de creştere:

Hint: 1 choice
a. globuloase
b. columnare
c. pletoase.
20/50

24. După natura traficului drumurile în amenajările peisagere pot fi:

Hint: 1 choice
a. drumuri pentru vehicule şi alei pietonale;
b. drumuri pentru vehicule, alei pietonale şi drumuri perimetrale;
c. drumuri pentru vehicule, alei pietonale şi căi de circulaţie mixtă.
21/50

41. Care dintre grupările de mai jos sunt considerate grupări ”lirice”?

Hint: 1 choice
a. 2 pini + 1 tei;
b. 1 mesteacăn + 2 frasini pletoşi;
c. 2 sălcii + 3 frasini;
22/50

46. În cadrul amenajărilor peisagere în stil clasic parterele se proiectează:

Hint: 1 choice
a. sub forma unor suprafeţe regulate de formă geometrică, mărginite de borduri şi cărări false şi decorate cu numeroase elemente
ornamentale;
b. sub forma unor suprafeţe neregulate, mărginite de borduri şi cărări false şi decorate cu numeroase elemente ornamentale;
c. sub forma unor suprafeţe regulate de formă geometrică, mărginite de borduri şi cărări false.
23/50

44. Care dintre speciile de mai jos sunt recomandate pentru susţinerea malurilor apelor:

Hint: 1 choice
a. Platanus hybrida;
b. Salix babylonica;
c. Quercus cerris;
24/50

48. Distanța minimă de plantare a arborilor, faţă de instalaţiile subterane, trebuie să fie:

Hint: 1 choice
a. 1 ÷ 1,5 m;
b. 2 m;
c. 0,5 ÷ 1 m.
25/50

Care dintre spațiile verzi de mai jos sunt considerate spații verzi de folosință generală:

Hint: 1 choice
a. parcuri sportive;
b. scuaruri;
c. grădini botanice,
26/50

Suprafața unei grădini publice se încadrează în limitele:

Hint: 1 choice
a. 5 ÷ 25 ha;
b. 3 ÷ 30 ha;
3 ÷ 20 ha
27/50

28. Dacă două alei se întâlnesc tangenţial, lăţimea punctului de tangenţă trebuie:

Hint: 1 choice
a. să fie inegală cu lăţimea aleii principale;
b. să fie egală cu lăţimea aleii principale;
c. să fie mai mică decât lăţimea aleii principale.
28/50

21. Termenul de sit în amenajările peisagere este definit ca:

Hint: 1 choice
a. terenul şi ambianţa acestuia;
b.terenul şi ambianţa acestuia, cu toate aspectele complexe, ca rezultat al condiţiilor naturale şi
antropice;
c. terenul şi ambianţa acestuia, cu toate aspectele complexe, ca rezultat al condiţiilor naturale.
29/50

50. Se numesc ziduri verzi gardurile vii tunse care au înălţimea de:

Hint: 1 choice
a. peste 3 m;
b. maxim 2 m;
c. 2 ÷ 3 m.
30/50

Scuarul este :

Hint: 1 choice
a. o unitate de spațiu verde cu o suprafață de 0,3 ÷ 3 ha destinată odihnei de scurtă durată sau realizării unui efect decorativ deosebit;
b. o unitate de spațiu verde cu o suprafață de 0,3÷1 ha destinată odihnei de scurtă durată sau destinată realizării unui efect decorativ deosebit;
c. o unitate de spațiu verde cu o suprafață de 1 ÷ 3 ha destinată odihnei de scurtă durată.
31/50

33. Dacă o apă este limitrofă unei clădiri iar malurile joase permit o bună vizibilitate este recomandat ca:

Hint: 1 choice
a. pe direcţia clădirii să se planteze grupuri compacte de arbori şi arbuşti;
b. pe direcţia clădirii să se amplaseze o peluză cât mai mare;
c. pe direcţia clădirii să se amplaseze o peluză cât mai mare şi să se planteze grupuri compacte de arbori şi arbuşti.
32/50

37. Care specie dintre cele menţionate mai jos prezintă pe timpul iernii nuanţe brunii ale lujerilor şi frunzelor:

Hint: 1 choice
a. Larix decidua;
b. Picea abies;
c. Thuja orientalis.
33/50

1. Spațiul verde este definit ca:

Hint: 1 choice
a. totalitatea vegetației dintr-o zonă;
b. totalitatea vegetației(arbori, arbuști, elemente florale, gazon, etc.), a căilor decirculație a diferitelor amenajări a apelor și a dotărilor decorative și utilitare existente;
c. totalitatea vegetației (arbori, arbuști, elemente florale, gazon, etc.), a căilor de circulație, a diferitelor amenajări a apelor dintr-o zonă bine delimitată.
34/50

32. După natura lor, apele în spaţiile verzi pot fi:

Hint: 1 choice
a. stătătoare, curgătoare şi ţâşnitoare;
b. naturale (râuri, lacuri, pârâuri, căderi de ape);
c. naturale (râuri, lacuri, pârâuri, căderi de ape) sau amenajate (canale, bazine, fântâni arteziene).
35/50

39. Care dintre speciile menţionate mai jos are perioada de înflorire foarte timpurie?

Hint: 1 choice
a. Magnolia kobus;
b. Cornus mas;
c. Syringa vulgaris.
36/50

17. Spaţiile verzi de pe lângă spitalele pentru boli pulmonare trebuie:

Hint: 1 choice
a. să realizeze sentimente de bucurie;
b. să conţină boschete umbrite;
c. să conţină plante care să degaje uleiuri eterice şi fitoncide.
37/50

31. Pentru aleile pietonale pavate situate pe terenuri denivelate, pantele longitudinale maxime admisibile pot fi:

Hint: 1 choice
a. 5 %;
b. 10 %;
c. 15 %.
38/50

13. Precizați care sunt trăsăturile pădurii-parc ?

Hint: 1 choice
a. spațiu verde situat în interiorul perimetrului urban alcătuit dintr-un masiv forestier de peste 200 ha amenajat corespunzător pentru recreere;
b. spațiu verde situat în afara perimetrului urban alc ătuit dintr-un masiv forestier de peste100 ha amenajat corespunzător pentru recreere;
c. spațiu verde situat în afara perimetrului urban alcătuit dintr-un masiv forestier de peste 50 ha
amenajat corespunzător pentru recreere.
39/50

38. Care dintre speciile de mai jos prezintă un frunziş fin şi siluetă semitransparentă:

Hint: 1 choice
a. Sophora japonica;
b. Larix decidua;
c. Juglans regia.
40/50

10. Care este stilul de amenajare recomandat pentru proiectarea grădinilor publice moderne?

Hint: 1 choice
a. stilul geometric
b. stilul mixt;
stilul peisager.
41/50

47. Distanţele minime de amplasare a arborilor faţă de alei, trotuare şi carosabil se recomandă a fi:

Hint: 1 choice
a. 2 m;
b. 0,75 ÷1 m;
c. 1,5 m.
42/50

Caracteristic pentru sistemul de distribuție a spațiilor verzi sub formă de fâșii este:

Hint: 1 choice
a. benzi continue, înguste, care formează o rețea;
b. benzi continue, înguste, care formează fâșii;
c. benzi continue, destul de largi, care formează o rețea.
43/50

12. Aliniamentele stradale îndeplinesc următoarele funcții:

Hint: 1 choice
a. decorativă, sanitară și de protecție a drumurilor și a circulației;
b. decorativă și sanitară;
c. decorativă, sanitară și de protecție a drumurilor.
44/50

Sistemul de spații verzi urbane este alcătuit din:

Hint: 1 choice
a. totalitatea formațiunilor de spații verzi;
b. totalitatea formațiunilor de spații verzi intravilane;
totalitatea formațiunilor de spatii verzi intravilane și extravilane.
45/50

18. Spaţiile verzi aparţinând instituţiilor de învăţământ trebuie să aibă o suprafaţă estimată pentru fiecare elev ca fiind de:

Hint: 1 choice
a. 10 m2 /elev;
b. 15 m2 /elev;
c. 5 m2 /elev.
46/50

25. Într-un spaţiu verde suprafaţa aleilor nu trebuie să depăşească:

Hint: 1 choice
a. 15÷20%;
b. 10÷20%;
c. 10÷15%.
47/50

Care este valoarea indicelui global de spații verzi pentru România:

Hint: 1 choice
a. 10 ÷ 22 m2 / cap de locuitor;
b. 15 ÷ 30 m2 / cap de locuitor;
c. 9 ÷ 26 m2 / cap de locuitor;
48/50

Care dintre tipurile de gard viu menţionate mai jos se recomandă pentru a dubla un gard construit?

Hint: 1 choice
a. gardul viu decorativ;
b. gardul viu de separaţie şi mascare;
c. gardul viu de împrejmuire.
49/50

43. Care dintre speciile de mai jos suportă cu succes inundaţiile, fiind recomandate a asigura vegetaţia de pe malul apelor:

Hint: 1 choice
a. Platanus hybrida;
b. Fraxinus holotricha;
c. Quercus cerris.
50/50

29. Lățimea standard în cazul intrărilor pentru vehicule este:

Hint: 1 choice
a. maxim 2 m;
b. 1,5 m;
c. minim 2,5 m.