Test Integrale

Test Integrale

Verificare a cunostintelor dobandite in urma parcurgerii materiei propuse din lectia "Integrale si Primitive".

published on November 02, 20122 responses 1
Next »
1/5

Care este rezultatul calculului integralei ∫(3x+4)dx ?

(3/2)x^2 + 4x + c
3x + 4 + c
3x + c
2/5

Calculand ∫(cosx - 5sinx - 7)dx se obtine raspunsul:

sinx + 5cosx - 7x + c
cosx + 5sinx + c
sin5x + cosx + c
3/5

Notam prin F o primitiva a functiei f si J⊂R un interval.
Care dintre urmatoarele primitive corespund functiilor?

Hint: 2 choices
pentru f=1/x, primitiva este F=ln|x|
pentru f=sinx,primitiva este F=-cosx
pentru f=a^x,primitiva este F=ln(a)
4/5

Cum se mai numeste multimea tuturor primitivelor?

5/5

Notiunea de primitiva coincide cu cea de antiderivata?