do you like waffles

do you like waffles

:) ILOVE WAFFLES ! HI LOL DO U LOVE WAFFLES YA I LOVE WAFFLES DO YOU LIKE PANKACKES YA I LIKE PANCAKES DO YOU LIKE FRENCH TOAST NO

published on June 02, 201342 responses 35
Next »
1/5

DO U LIKE WAFFLES

YESS!!!
NO
2/5

DO U LIKE PANKAKES

YA I LIKE PANKAKES
NO I TOLD U I LUV WAFFLES
3/5

DO U LIKE FRENCH TOAST

NO
Y ASK ME THIS
4/5

HI

HI
SHUT UP
5/5

BYE

BYE
WHATEVER