do you like waffles

do you like waffles

:) ILOVE WAFFLES ! HI LOL DO U LOVE WAFFLES YA I LOVE WAFFLES DO YOU LIKE PANKACKES YA I LIKE PANCAKES DO YOU LIKE FRENCH TOAST NO

published on June 02, 201341 responses 34 3.7★ / 5

DO U LIKE WAFFLES

YESS!!!
NO

DO U LIKE PANKAKES

YA I LIKE PANKAKES
NO I TOLD U I LUV WAFFLES

DO U LIKE FRENCH TOAST

NO
Y ASK ME THIS

HI

HI
SHUT UP

BYE

BYE
WHATEVER